Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng Trí Trung

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới bạn đọc Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng Trí Trung để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
1.Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.
5. Kết cấu đề tài.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.Quản trị NNL trong doanh nghiệp.
1.1.1.Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu quản trị NNL
1.1.3. Vai trò của quản trị NNL
1.1.4. Chức năng cơ bản của quản trị NNL.
1.1.4.1. Nhóm chức năng thu hút NNL
1.1.4.2. Nhóm chức năng đào tạo – phát triển
1.1.4.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn lực
1.1.5. Tầm quan trọng của quản trị NNL trong doanh nghiệp
1.2. Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự
1.2.1.Thu hút NNL
1.2.1.1.Tuyển mộ
1.2.1.2. Tuyển chọn nguồn nhân lực
1.2.2.Đào tạo và phát triển NNL
1.2.2.1. Khái niệm.
1.2.2.2 Nội dung đào tạo
1.2.2.3 Phương pháp đào tạo
1.2.3. Các yếu tố duy trì NNL:
1.2.3.1. Đề bạt thăng tiến
1.2.3.2. Đãi ngộ nhân sự
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG
2.1. Giới thiệu về công ty
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động.
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty.
2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức công ty
2.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ của các bộ phận quản lý.
2.1.4.Tình hình tài chính của công ty những năm gần đây
2.2.Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty.
2 2 1 Tình hình lao động của công ty
2.2.1. Tình hình lao động của công ty
2.2.1.1. Lao động qua các năm
2.2.1.2.Phân loại lao động theo giới tính
2.2.1.3. Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2.2.2.Mức độ gắn bó của người lao động với công ty qua các năm
2.2.3. Công tác thu hút NNL.
2.2.3.1. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
2.2.4. Công tác đào tạo – phát triển NNL
2.2.4.1.Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.4.2.Xác định mục tiêu đào tạo
2.2.4.3.Lựa chọn đối tượng.
2.2.4.4. Lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.4.5.Xây dựng nội dung chương trình đào tạo.
2.2.4.6.Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển
2.2.4.7.Lựa chọn và đào tạo giáo viên.
2.2.4.8.Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.
2.2.5. Công tác duy trì NNL
2.2.5.1. Đãi ngộ tài chính
2.2.5.2. Đãi ngộ phi tài chính
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY TNHH XẤY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG
3.1. Mục tiêu và phương hướng công tác quản trị công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu chung của công ty về công tác quản trị NNL.
3.1.2. Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới
3.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty trong thời gian tới
3.3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL tại công ty
3.3.1. Công tác thu hút NNL
3.3.1.1 Cơ sở của giải pháp
3.3.1.2 Cách thực hiện giải pháp
3.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp
3.3.2. Công tác đào tạo và phát triển NNL.
3.3.2.1. Cơ sở của giải pháp
3.3.2.2. Cách thực hiện
3.3.2.3. Kết quả dự kiến
3.3.3. Công tác duy trì NNL
3.3.3.1 Cơ sở của giải pháp
3.3.3.2 Cách thực hiện
3.3.3.3. Kết quả dự kiến
3.3.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo