Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Khách sạn Renaissance Saigon

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại khách sạn Renaissance Riverside Saigon để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÀNH KHÁCH SẠN VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KHÁCH SẠN

1.1. Lý thuyết tổng quan về khách sạn và ngành quản lý khách sạn
1.1.1. Khách sạn
1.1.1.1. Khái niệm khách sạn
1.1.1.2. Phân loại khách sạn
1.1.1.2.1. Theo vị trí
1.1.1.2.2. Theo mức cung cấp dịch vụ
1.1.1.2.3. Theo giá
1.1.1.2.4. Theo quy mô
1.1.1.2.5. Theo sở hữu và quản lý
1.1.1.3. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
1.1.1.3.1. Vị trí, kiến trúc
1.1.1.3.2 Trang thiết bị tiện nghi
1.1.1.3.3. Dịch vụ và chất lượng phục vụ
1.1.1.3.4. Người quản lý và nhân viên phục vụ
1.1.1.3.5. Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
1.1.2. Sản phẩm khách sạn
1.1.2.1. Khái niệm sản phẩm khách sạn
1.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn
1.1.2.2.1. Tính vô hình (Intangibility)
1.1.2.2.2. Tính bất khả phân (Inseparability)
1.1.2.2.3. Tính khả biến (Variability)
1.1.2.2.4. Tính dễ phân hủy (Perishability)
1.1.2.2.5. Tính không đồng nhất (Herogeneity)
1.1.2.2.6. Tính không có quyền sở hữu (Nonownership)
1.1.3. Ngành quản lý khách sạn
1.1.3.1. Khái niệm ngành quản lý khách sạn
1.1.3.2. Những đặc điểm khác biệt của ngành quản lý khách sạn
1.1.3.2.1. Khách sạn là môi trường làm việc nhiều hấp lực
1.1.3.2.2. Quản lý khách sạn là nghề đòi hỏi nhiều tố chất
1.2. Lý thuyết tổng quan về quản trị nhân sự và quản trị nhân sự trong khách sạn
1.2.1. Quản trị nhân sự
1.2.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự
1.2.1.2. Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự
1.2.1.3. Nhiệm vụ của quản trị nhân sự
1.2.1.4. Các nội dung của quản trị nhân sự
1.2.1.4.1. Hoạch định nhu cầu nhân sự
1.2.1.4.2. Phân tích công việc
1.2.1.4.3. Tuyển mộ, tuyển dụng
1.2.1.4.4. Đào tạo và phát triển
1.2.1.4.5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
1.2.1.4.6. Quản trị tiền lương
1.2.1.4.7. Quan hệ lao động
1.2.2. Quản trị nhân sự trong khách sạn
1.2.2.1. Khái niệm quản trị nhân sự trong khách sạn
1.2.2.2. Chức năng của quản trị nhân sự trong khách sạn
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN KHÁCH SẠN RENAISSANCE RIVERSIDE SAIGON
2.1. Giới thiệu chung khách sạn Renaissance Riverside Saigon
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Vị trí địa lý
2.1.3. Kiến trúc xây dựng
2.1.4. Cơ sở vật chất – trang thiết bị kỹ thuật
2.2. Sản phẩm và dịch vụ
2.2.1. Phòng ngủ
2.2.2. Nhà hàng và Lounge
2.2.3. Yến tiệc và hội nghị
2.2.3. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
2.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn
2.3.1. Cơ cấu tổ chức
2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.4. Thị trường khách
2.4.1. Theo quốc tịch
2.4.2. Theo mục đích
2.4.3. Theo giới tính
2.5. Định hướng hướng phát triển
2.5.1. Tập đoàn Marriot
2.5.2. Khách sạn Renaissance Riverside Saigon
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG NHÂN SỰ TẠI BỘ PHẬN BEVERAGE
3.1. Giới thiệu chung về bộ phận Beverage
3.1.1. Vai trò – Chức năng
3.1.2. Tình hình kinh doanh
3.2. Thực trạng nhân sự
3.2.1. Phân tích tình hình nhân sự giai đoạn 2008 – 2010
3.2.2. Phân tích hoạt động quản trị nhân sự của bộ phận Beverage
3.2.2.1. Hoạch định nhân sự
3.2.2.2. Tuyển dụng nhân sự
3.2.2.3. Đào tạo và phát triển
3.2.2.4. Đánh giá – xếp loại nhân viên
3.2.2.5. Các phúc lợi
3.3. Một số nguyên nhân của tình hình biến động nhân sự
3.3.1. Nguyên nhân khách quan
3.3.1.1. Thăng chức
3.3.1.2. Tai nạn
3.3.1.3. Giải quyết công việc gia đình
3.3.1.4. Nhu cầu được tiếp tục học tập và phát triển
3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
3.3.2.1. Sự bất mãn
3.3.2.2. Ít cơ hội thăng tiến
3.3.2.3. Áp lực công việc
3.3.2.4. Không bằng lòng với các chính sách, chế độ
3.3.2.5. Tuyển không đúng người đúng việc
3.3.2.6. Không hiểu rõ yêu cầu công việc
3.4. Những yêu cầu cấp thiết hiện nay
3.4.1. Giữ ổn định hoạt động kinh doanh
3.4.2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ
3.4.3. Tuyển đủ nhân viên
3.4.4. Nhanh chóng thiết lập, củng cố tổ chức
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ
4.1. Đối với bộ phận Beverage
4.1.2.1. Về công tác tạo dựng
4.1.2.1.1. Hoạch định
4.1.2.1.2. Tuyển dụng
4.1.2.1.3. Đào tạo và phát triển
4.1.2.2. Về công tác duy trì
4.1.2.2.1. Tạo sự tín nhiệm
4.1.2.2.2. Chính sách khen thưởng
4.1.2.2.3. Linh hoạt trong công việc
4.1.2.2.4. Dùng người một cách thỏa đáng
4.2. Đối với phòng nhân sự và ban giám đốc
4.2.1. Phòng nhân sự
4.2.2. Ban giám đốc
TỔNG KẾT
PHỤ LỤC.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo