Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự công ty cao su

Rate this post

Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự công ty cao su Việt Đức

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

1.1. Phân tích công việc là cơ sở của tuyển dụng nhân sự

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các bước phân tích công việc

1.1.2.1. Nhận dạng công việc

1.1.2.2. Thu thập thông tin để phân tích công việc

1.1.2.2.1. Xây dựng bảng câu hỏi

1.1.2.2.2. Phỏng vấn

1.1.2.2.3. Quan sát

1.1.2.2.4. Ghi sổ nhật ký

1.1.2.3. Kiểm tra, xác minh thông tin

1.1.2.4. Nội dung bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

1.1.2.4.1. Bản mô tả công việc

1.1.2.4.2. Bản tiêu chuẩn công việc (bản mô tả chi tiết công việc).

1.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự

1.2.1. Khái niệm tuyển dụng

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng

1.2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài

1.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng bên trong

1.2.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự

1.2.3.1. Lập kế hoạch tuyển dụng

1.2.3.2. Tìm kiếm, thu hút ứng viên

1.2.3.3. Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ

1.2.3.4. Sơ tuyển

1.2.3.5. Phỏng vấn.

1.2.3.6. Quyết định tuyển dụng

1.2.3.7. Theo dõi, thử việc

1.2.3.8. Tuyển chính thức.

1.2.4. Đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Đức Việt

2.1.1. Giới thiệu chung

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2.1. Hình thức hoạt động

2.1.2.2. Cơ cấu quản lý và điều hành của Công ty

2.1.3. Tổ chức nhân sự các Phòng/ Ban trong Công ty

2.1.3.1.  Tổ chức Phòng Kinh doanh

2.1.3.1.1. Chức năng

2.1.3.1.2. Nhiệm vụ

2.1.3.2. Tổ chức Phòng Tổ chức nhân sự (TCNS)

2.1.3.2.1.  Chức năng

2.1.3.2. Nhiệm vụ

2.1.3.3. Tổ chức Phòng Kế toán

2.1.3.3.1. Chức năng

2.1.3.3.2. Nhiệm vụ

2.2. Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Đức Việt

2.2.1. Tổng quan về nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Đức Việt

2.2.1.1. Tình hình nhân lực năm 2017-2019

2.2.1.2. Trình độ nguồn nhân lực của Công ty

2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Việt

2.2.2.1. Thuận lợi

2.2.2.2. Khó khăn

2.2.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Đức Việt

2.2.3.1. Lập kế hoạch tuyển dụng

2.2.3.2. Tiếp nhận và phỏng vấn

2.2.3.3.  Thử việc

2.2.3.4. Tuyển dụng chính thức

2.3. Đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đức Việt

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Khuyết điểm

2.3.2.1. Phân tích công việc

2.3.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự

Chương 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.2. Các giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đức Việt

3.2.1. Xây dựng quy trình tuyền dụng nhân sự

3.2.2. Các giải pháp cụ thể thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đức Việt

3.2.2.1. Phân tích công việc

3.2.2.2. Các lưu ý khi viết bản mô tả công việc

3.2.2.3. Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục 1  Phiếu đề xuất tuyển dụng nhân sự bên ngoài

Phụ lục 2 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ BÊN NGOÀI

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự 9 ĐIỂM – 2020

TẢI BÀI Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự công ty cao su Việt Đức qua ZALO 0909 23 26 20

0 0 đánh giá
Article Rating
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm bài: Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự công ty cao su […]

Contact Me on Zalo