Biện pháp nâng cao ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề

Rate this post

xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu Biện pháp nâng cao ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Cơ sở đề xuất biện pháp

Xem thêm:

tuyen-dung-nhan-su
Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh quá trình CNH- HĐH đất nƣớc Đảng, Nhà nƣớc ta đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh. Những quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về GDHN đã đƣợc cụ thể hoá bằng những Văn kiện, Luật của Quốc hội, chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
* Văn kiện của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua văn kiện xác định đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó yêu cầu dạy học phân ban và tự chọn ở cấp THPT trên cơ sở làm tốt công tác hƣớng nghiệp và phân luồng từ THCS [21].
* Luật Giáo dục; Điều 27: Mục tiêu của giáo dục phổ thông:
“Chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh… có những hiểu biết thông thƣờng về kỹ thuật và hƣớng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hƣớng phát triển, tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động… ”[18].
* Chiến lược phát triển giáo dục 2010- 2020 trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Trong phần các quan điểm chỉ đạo nêu rõ: “Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

Hãy like và share Blog để nhiều người được biết tới!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo