Tài liệu: Các phương pháp trả lương cá nhân, HAY NHẤT!

Rate this post

Các phương pháp trả lương cho cá nhân. Đối với bài báo cáo thực tập nhân sự đặc biệt chủ đề về lương thưởng, các bạn sinh viên sẽ không thể nào nêu các Phương pháp trả lương cá nhân. 

Bài viết này Admin chia sẻ đến các bạn 3 Phương pháp trả lương cá nhân để viết báo cáo thực tập nhân sự nhé!

Các phương pháp trả lương cho cá nhân

Công ty Hamadeco là công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề do đó để xem xét việc trả lương cho từng cá nhân, công ty đã sử dụng cả 3 phương pháp trả lương: theo thâm niên, theo thành tích và dự trên kỹ năng để đảm bảo được tính công bằng và phù hợp với mỗi cá nhân.

  • Đối với lương theo thâm niên thì các cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm và thời gian làm việc tại công ty thì tùy theo mức độ thâm niên để xem xét mức lương tăng thêm của cá nhân đó.
  • Đối với lương theo thành tích: Qua sự đánh giá của quản lý cũng như ban lãnh đạo về kết quả công việc đạt được của tập thể, cá nhân từ đó có các quyết định khen thưởng, khuyến khích cho từng cá nhân, tập thể.
  • Đối với lương dựa trên kỹ năng: Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng cá nhân mà quyết định khen thưởng. Qua đó, tạo được sự nỗ lực học tập không ngừng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ nẵng của cá nhân.

Nói chung, tùy thuộc vào từng cá nhân riêng biệt để đưa ra các quyết định xem xét trả lương cho từng cá nhân trên phương diện đảm bảo được tính công bằng, xứng đáng nhất cho người lao động.

1.2.5 Các hình thức trả lương

1.2.5.1  Hình thức trả lương theo thời gian

Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản là chế độ trả lương mà tiền lương nhận được của mỗi người công nhân do tiền lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian làm việc nhiều hay ít quyết định.

Công thức tính:         Ltt  =  Lcb * T

Trong đó: Ltt : Tiền lương thực tế người lao động nhận được

Lcb : Tiền lương cấp bậc được tính theo thời gian

T : Thời gian làm việc thực tế

Đối tượng áp dụng : áp dụng cho những công việc khó xác định mức lương lao động chính xác hoặc những công việc mà người ta quan tâm đến chỉ tiêu chất lượng.

Ta có thể áp dụng 3 loại sau đây:

  • Tiền lương giờ = Suất lương cấp bậc giờ x số giờ làm việc thực tế
  • Tiền lương ngày = Suất lương cấp bậc ngày x số ngày làm việc trong thực tế
  • Tiền lương tháng = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương hiện thời x Phụ cấp

Xem thêm: Khái niệm Qũy tiền lương và nguồn hình thành quỹ lương

Ưu điểm của hình thức trả lương này là đơn giản, dễ quản lý, tạo điều kiện cho người quản lý và công nhân có thể tính toán tiền lương một cách dễ dàng.

Tuy nhiên có nhược điểm chủ yếu của hình thức này là tiền lương mà người lao động nhận được không liên quan trực tiếp đến sự đóng góp lao động của họ trong một chu kì thời gian cụ thể, đồng thời không phát huy đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động vì nó không xét đến thái độ lao động, chế độ này mang tính chất bình quân, không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc.

1.2.5.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng

Hình thức trả lương này là sự kết hợp giữa chế độ trả lương theo thời gian đơn giản với tiền lương khi họ đạt được những tiêu chí về số lượng hoặc chất lượng đã quy định.

Chế độ trả lương này nó nhiều ưu điểm hơn chế độ trả lương theo thời gian đơn giản. Vì nó không những phản ánh trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực tế mà còn gắn chặt với thành tích công tác của từng người thông qua các chỉ tiêu xét thưởng đã đạt được. Do đó nó khuyến khích người lao động quan tâm đến trách nhiệm và kết quả công việc của mình. Cùng với ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật, chế độ trả lương này ngày càng mở rộng hơn.

Xem thêm: Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, ĐIỂM CAO

1.2.5.3 Hình thức trả lương theo thời gian có xét đến hiệu quả công tác

Đối với hình thức này, trả lương ngoài tiền lương cấp bậc mà mỗi người được hưởng còn có thêm phần lương trả cho tính chất hiệu quả công việc thể hiện qua phần lương theo trách nhiệm của mỗi người đó là sự đảm nhận công việc có tính chất độc lập nhưng quyết định đến hiệu quả công tác của chính người đó.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập Nhân sự, nếu gặp phải khó khăn nào cần hỗ trợ các bạn liên hệ đến Zalo 090 923 2620 để được Admin tư vấn và hỗ trợ nhanh nhé!

Contact Me on Zalo