Cách làm báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự ĐIỂM CAO – 9 Điểm

Rate this post

Cách làm báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự ĐIỂM CAO – 9 Điểm mà các em sinh viên nên tham khảo trước khi tiến hành viết đề cương chi tiết tuyển dụng nhân sự và tiến sâu vào viết bài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự của mình.


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20


Ở bài viết này ad sẽ viết ra một đề cương chi tiết tuyển dụng nhân sự làm ví dụ để triển khai Cách làm báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự ĐIỂM CAO cho các em tham khảo. Cụ thể:

Cách làm báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự ĐIỂM CAO – 9 Điểm

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Một số vấn đề chung về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp

1.1.1   Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự

Khái niệm quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. Nguồn: Giáo trình quản trị nhân sự – Nguyễn Hữu Thân.

Chức năng của quản trị nhân sự bao gồm:

…….

1.1.2   Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

Quản trị nhân sự nhằm củng cố, nâng cao sự đóng góp có hiệu quả của người lao động đối với tổ chức,…..v.v.v..

1.1.3   Khái niệm về tuyển dụng nhân sự.

Tuyển dụng nhân sự là gì?

Tuyển dụng nhân sự là một quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để thoả mãn nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Nguồn: Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải, Quản trị nhân lực, NXB thống kê 2005

1.1.4   Mục tiêu, vai trò của tuyển dụng nhân sự.

Tuyển dụng nhân sự bao gồm hai nội dung đó là: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân sự. Để thu hút những lao động này,..v.v..

1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.2.1 Quy trình tuyển dụng nhân sự

Việc phân tích, đánh giá, phân loại nhân sự, xác lập một lực lượng nhân sự để hoàn thành các mục tiêu đơn vị chỉ có thể được thực hiện một cách thuận lợi và có hiệu quả khi thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân sự.

sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự
sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự

Nguồn: Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải, Quản trị nhân lực, NXBTK 2005.

Dựa vào sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự trên các em soạn nội dung mô tả quy trình nha.

1.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng

Để công tác tuyển dụng đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả tuyển dụng. Doanh nghiệp bỏ ra bao nhiêu chi phí để tiến hành tuyển dụng, những chi phí này có hợp lý hay không và liệu có thể cắt giảm được chi phí này  hay không.

.v.v.v….[xem thêm]

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.

1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

 • * Yếu tố kinh tế –  chính trị:
 • * Yếu tố văn hoá- xã hội:
 • * Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp:
 • * Quan hệ cung cầu trên thị trường lao động:
 • * Trình độ khoa học kỹ thuật:

1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

 • * Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
 • * Hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp
 • * Khả năng tài chính của doanh nghiệp
 • * Nhu cầu nhân sự các bộ phận
 • * Thái độ của nhà quản trị
 • * Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ – điểm cao

sdt/zalo 0909 23 26 20


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH/ CỔ PHẦN ABC

2.1. Một số nét khái quát về công ty TNHH/ CỔ PHẦN ABC

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

phần này các em tham khảo từ công ty nha

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty.

 • Chức năng: Công ty hoạt động lĩnh vực gì, làm gì phân phối gì..v.v..
 • nhiệm vụ: công ty giúp gì cho nhân viên, nhà nước, kháhc hàng,.v.v..

2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm 2016- 2018

Các em xin số liệu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm 2016- 2018. Từ đó tính tương đối, tuyệt đối, so sánh sự tăng giảm giữa các năm. Nguyên nhân vì đâu tăng giảm, .v.v…

2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH/ CỔ PHẦN ABC

2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty TNHH/ CỔ PHẦN ABC

Ở phần này, các em xin số liệu nhân sự 3 năm 2016 – 2018 của công ty mình, sau đó tính tương đối, tuyệt đối, so sánh sự tăng giảm, biến động nhân sự giữa các năm với nhau…

Vậy xin số liệu đề tuyển dụng nhân sự gồm những gì?

 • Số liệu nhân sự giới tính nam, nữ qua 3 năm 2016 – 2018
 • Số liệu nhân sự theo trình độ chuyên môn qua 3 năm 2016 – 2018
 • Số liệu nhân sự theo độ tuổi lao động qua 3 năm 2016 – 2018
 • Số liệu nhân sự theo  qua 3 năm 2016 – 2018

2.2.2 Công tác tuyển dụng trong công ty TNHH/ CỔ PHẦN ABC

2.2.2.1 Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty

Phạm vi áp dụng đối với nguồn tuyển nội bộ công ty là các vị trí quản lý cấp trung như các phó giám đốc, trưởng – phó phòng. Tại công ty, các vị trí quản lý bộ phận thường được đề bạt từ những nhân viên cấp dưới lên cấp cao hơn. Thực tế công ty cũng đã tuyển người từ bên ngoài vào những vị trí trên……[viết tiếp]

2.2.2.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty.

Phạm vi áp dụng đối với nguồn tuyển bên ngoài công ty là : nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, cán bộ vật tư, công nhân xếp dỡ…Khi nguồn bên trong không đáp ứng được nhu cầu thì công ty mới tìm kiếm nguồn bên ngoài. Trước khi tuyển dụng từ nguồn bên ngoài,…[viết tiếp]

2.2.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty

Để có nguồn nhân lực phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu, chiến lược kinh doanh thì điều đó trước tiên phụ thuộc vào công tác tuyển dụng. Cũng như với bất kỳ công ty nào, công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng đặc biệt chú trọng đến công tác này. Để đảm bảo cho việc tuyển dụng có cơ sở khoa học và thực tiễn, qua đó lựa chọn được những người có đủ phảm chất cần thiết đáp ứng được yêu cầu công việc, công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng đã thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự theo 6 bước sau:

Quy trình tuyển dụng nhân sự
Quy trình tuyển dụng nhân sự

2.3 Những đánh giá nhận xét về công tác tuyển dụng của công ty

Dựa vào thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH ABC, các em đưa ra những ưu điểm, thành công mà công ty đã đạt được trong thời gian từ 2016 – 2018.

2.3.1 Những thành công

2.3.2 Những hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH/ CỔ PHẦN ABC

3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp.

3.1.1 Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty

3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH/ CỔ PHẦN ABC

3.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng.

3.2.2 Thực hiện công tác phân tích công việc

3.2.3 Hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

3.2.4 Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng

3.2.5 Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ

3.2.6 Bổ sung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển

3.2.7 Thực hiện công tác kiểm tra sức khỏe

3.2.8  Hội nhập nhân viên mới vào môi trường làm việc của công ty

3.2.9 Các giải pháp khác

3.3 Những đề xuất, khuyến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0 0 đánh giá
Article Rating
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm: Cách làm báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự ĐIỂM CAO – 9 Điểm […]

Contact Me on Zalo