Cách xếp danh mục Tài liệu tham khảo trong báo cáo thực tập

Rate this post
Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Cách xếp danh mục Tài liệu tham khảo trong báo cáo thực tập với nội dung như sau:
a. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, …); hoặc chia thành hai phần: Tiếng Việt, Tiếng nước ngoài. Nếu tác giả là người Việt nhưng tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài, thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài. Tên các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Số thứ tự được ghi liên tục giữa các tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
b. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
• Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
• Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
• Tài liệu không có tên tác giả, thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan chịu trách nhiệm ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ giáo dục và đào tạo xếp vào vần B,…
c. Cách viết và sắp xếp tài liệu tham khảo:
Sử dụng References của Word để sắp xếp tự động theo đúng chuẩn quốc tế, sau dó xuất ra theo ví dụ sau:
Ví dụ :
Tiếng Việt
1. Quách Ngọc A (1992), “Nhìn lại sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt nam giai đọan sau đổi mới”, Tạp chí Thương mại, 98(1), tr. 10-16.
2. Bộ Tài chính (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996)thu hút vốn đầu tư nướ ngòai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu D, Đào Thanh B, Lâm Quang D (2007), @ – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị G (2009), Phát hiện và đánh giá một số rủi ro trong ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động của ngân hàng, Luận văn thạc sĩ , khoa Ngân hàng, Học viện Tài chính, Hà Nội.
……….
23. Võ Thị Kim H (2007), Thu hút vốn đầu tư phát triển thị trường Bất động sản…, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường đại học Ngân hàng, TP.Hồ Chí Minh.
24. ……….

Tiếng Anh
28. Anderson J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.
29. Boulding K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
30. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.
31. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome.
32. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement pf Economics, Economic Research Report, Hanoi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo