Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự bài BCTT – KHOÁ LUẬN

Rate this post

Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự : CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN lỰC 1.Khái niệm, tầm quan trọng và các yêu cầu của tuyển dụng,…

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự bài BCTT – KHOÁ LUẬN

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.Khái niệm, tầm quan trọng và các yêu cầu của tuyển dụng 3
1.1 Tuyển dụng 3
1.2 Tuyển mộ 3
1.3 Tuyển chọn 4
1.4 Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 4
1.5 Các yêu cầu với công tác tuyển dụng 5
2. Tuyển mộ 5
2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động tuyển mộ 5
2.1.1 Nhóm yếu tố thuộc bản thân tổ chức 5
2.1.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 7
2.2 Nguồn và phương pháp tuyển mộ 9
2.2.1 Nguồn tuyển mộ 9
2.2.2 Phương pháp tuyển mộ 12
3. Tuyển chọn 12
3.1 Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 13
3.2 Nghiên cứu và sơ loại hồ sơ 13
3.3 Trắc nghiệm tuyển chọn 13
3.4 Phỏng vấn tuyển chọn 14
3.5 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 15
3.6 Thẩm tra thông tin 15
3.7 Kiểm tra đánh giá sức khoẻ 15
3.8 Tổ chức tham quan công việc và cho thử việc 16
3.9 Ra quyết định tuyển dụng 16
4. Sơ lược tình hình tuyển dụng nhân sự chất lượng cao trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính hiện nay. 16
5. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng và sự cần thiết phải hoàn thiên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức 17
5.1 Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng 17
5.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức 18

Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự
Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI XYZ 19
1. Tổng quan về XYZ 19
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 19
1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của XYZ 22
1.2.1 Cơ cấu tổ chức 22
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 24
1.3 Kết quả sản suất kinh doanh trong những năm gần đây 24
1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của XYZ 25
2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàngXYZ 28
2.1 Quan điểm và chính sách tuyển dụng tại XYZ 28
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng tại XYZ 28
2.2.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng 28
2.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường 30
2.3 Phân tích thực trang nguồn và phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng 30
2.3.1 Phân tích thực trạng nguồn 30
2.3.2 Phân tích thực trạng phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng 32
2.4 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng của Ngân hàng trong những năm gần đây 33
2.4.1 Quy trình tuyển dụng tại XYZ 33
2.4.2 Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển dụng tại XYZ 41
2.4.3 Phân tích kết quả công tác tuyển dụng tại XYZ trong những năm gần đây 43
2.4.4 Một số nhận xét, đánh giá về công tác tuyển dụng tại XYZ 46
2.4.4.2 Một số nhận xét 49\

Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự
Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI XYZ51
1. Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới 51
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại XYZ 52
2.1 Kiến nghị đối với ngành ngân hàng và ngành giáo dục 53
2.2 Một số kiến nghị đối với XYZ 53
2.2.1. Thay đổi nhận thức của lãnh đạo ngân hàng với công tác tuyển dụng từ đó thay đổi tiêu chuẩn tuyển dụng 53
2.2.2 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho từng năm 54
2.2.3 Tăng cường đội ngũ làm công tác tuyển dụng 56
2.2.4 Xây dựng và hoàn thiện các bản phân tích mô tả công việc 57
2.2.5 Hoàn thiện công tác quảng cáo tuyển dụng và thu nhận hồ sơ 60
2.2.6 Hoàn thiện công tác thi tuyển và phỏng vấn 61
2.2.7 Tiến hành đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng 63
2.2.8 Tiến hành thẩm tra thông tin ứng viên 65
2.2.9 Một số giải pháp khác 65
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ngoài Đề cương chi tiết TUYỂN DỤNG nhân sự ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo