Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo công ty bảo hiểm – BCTT

Rate this post

Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo : Khái niệm ý nghĩa, mục tiêu…

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo công ty Bảo hiểm – BCTT – KHOÁ LUẬN

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
I. Lý luận cơ bản về BHNT
1. Sự hình thành và phát triển của BHNT
1.1 Trên thế giới
1.2 Ở Việt Nam.
2. Vai trò của BHNT
2.1 Đối với nền kinh tế
2.2 Đối với xã hội
2.3 Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm
3. Đặc điểm cơ bản của BHNT
3.1 BHNT vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro
3.2 BHNT đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia BH
3.3 Các loại hợp đồng trong BHNT rất đa dạng và phức tạp
3.4 Phí BHNT chịu tác động tổng cộng của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp
3.5 BHNT ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế- xã hội nhất định
II. Vai trò của đại lý trong kinh doanh BHNT
1. Đặc điểm sản phẩm BHNT
1.1 Đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ
1.2 Đặc điểm riêng của sản phẩm BHNT
2. Kênh phân phối sản phẩm trong kinh doanh BHNT
3. Vai trò của đại lý BHNT
3.1 Khái niệm và phân loại đại lý
3.2 Vai trò của đại lý BHNT
4. Nhiệm vụ -trách nhiệm- quyền lợi của đại lý BHNT
4.1 Nhiệm vụ của đại lý
4.2 Trách nhiệm của đại lý
4.3 Quyền lợi và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm
III. Công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý
1. Vai trò của công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý đối với công ty BHNT
2. Nội dung của công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT
2.1 Nội dung công tác tuyển dụng
2.2 Nội dung công tác đào tạo

Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo
Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY BHNT BẢO MINH – CMG.
1. Sự ra đời và phát triển
2. Cơ cấu tổ chức.
3. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.1 Thuận lợi và khó khăn
3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
II. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại XYZ48
1. Về công tác tuyển dụng
1.1 Quy trình tuyển dụng
1.2 Kết quả tuyển dụng
2. Công tác đào tạo
2.1. Mục đích đào tạo
2.2 Phương pháp đào tạo
2.3 Kết quả đào tạo
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TẠI XYZ
I. Những thuận lợi – khó khăn trong công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại XYZ
1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển dụng
1.1 Những thuận lợi
1.2 Những khó khăn
2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác đào tạo
2.1 Những thuận lợi
2.2 Những khó khăn

Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo
Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo

II. Phương hướng phát triển kinh doanh của Bảo Minh- CMG
1. Phương hướng phát triển kinh doanh chung
2. Phương hướng phát triển đối với công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý
2.1 Đối với công tác tuyển dụng
2.2 Đối với công tác đào tạo
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT
1. Đối với công tác tuyển dụng đại lý BHNT
2. Đối với công tác đào tạo đại lý BHNT
3. Về phía nhà nước
K ẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ngoài Đề cương chi tiết tuyển dụng và đào tạo ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo