Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty

Rate this post

Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty gồm: Phần mở đầu, chương 1 Cơ sở lý luận tạo động lực cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác…

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty

PHẦN MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7

Xem thêm: Khái niệm tạo động lực theo B. Evgrafoff 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 7

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 7

4. Phạm vi nghiên cứu 7

5. Mẫu khảo sát 8

6. Vấn đề nghiên cứu 8

7. Giả thuyết nghiên cứu 8

8. Phương pháp nghiên cứu 9

9. Kết cấu của Khóa luận 9

PHẦN NỘI DUNG 10

Đề cương chuyen de tao dong luc lao dong
Đề cương chuyen de tao dong luc lao dong

CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI 10

1.1. Khái luận về tạo động lực 10

1.1.1. Khái niệm tạo động lực 10

1.1.2. Vai trò của tạo động lực 13

1.1.3. Các hoạt động tạo động lực cơ bản 16

1.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty phát triển công nghệ máy ADC Hà Nội 189

1.2.1. Giới thiệu chung về công ty phát triển công nghệ máy ADC Hà Nội 19

1.2.2. Công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty phát triển công nghệ máy ADC Hà Nội: Thực trạng và kết quả đạt được 23

1.2.2.1. Điều kiện làm việc 23

1.2.2.2. Bầu không khí tổ chức 25

1.2.2.3. Các chính sách của công ty 278

1.2.2.4. Hệ thống đánh giá nhân viên 40

ngoài Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp báo cáo thực tập nhân sự tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI 47

2.1. Cơ sở của các giải pháp 47

2.1.1. Cơ sở lý thuyết 47

2.1.1.1. Trường phái quản trị hành vi và Thuyết X, Y của Douglas Mr. Gregor (1906 – 1964) 47

2.1.1.2. Thuyết nhu cầu của Abraham Maslow (1908-1970) 50

2.1.1.3. Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg 53

2.1.1.4. Thuyết kỳ vọng của Victor Room 55

2.1.1.5.Thuyết Z của William Ouchi 56

2.1.2. Cơ sở thực tế 60

Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty

2.2. Nội dung của một số giải pháp 63

2.2.1. Cải thiện điều kiện làm việc theo hướng hiện đại 63

2.2.2. Tạo ra bầu không khí tổ chức lành mạnh 65

2.2.3. Nâng cao hiệu quả các chính sách của công ty 66

2.2.3.1. Chính sách sắp xếp, bố trí nhân lực 66

2.2.3.2. Xây dựng chính sách tiền lương, đãi ngộ nhân viên hợp lý 68

2.2.3.3. Đào tạo và phát triển nhân lực theo chiều sâu 70

2.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên 71

KẾT LUẬN 734

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

Đề cương chuyên đề tạo động lực cho người lao động tại công ty

PHỤ LỤC .77

Contact Me on Zalo