Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo bài BCTT – KHOÁ LUẬN

Rate this post

Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo bài BCTT – KHOÁ LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC
1.1 Tổng quan về nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong tổ chức
1.2 Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.2.1 Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.1 Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.2 Vai trò của tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.3 Tiến trình tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.2.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực
1.2.2.2 Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực
1.2.2.3 Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực
1.2.3 Mối liên hệ giữa tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.3 Thị trường lao động
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Thực trạng nguồn lao động ở Việt nam

Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo
Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XYZ.
2.1 Giới thiệu về Công ty XYZ
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Các đơn vị thành viên và bộ máy tổ chức quản lý
2.1.2.1 Các đơn vị thành viên
2.1.2.2 Bộ máy tổ chức quản lý
2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây
2.1.4 Mục tiêu phát triển của Công ty
2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty XYZ
2.3 Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tập đoàn XYZ
2.3.1 Thực trạng về tuyển dụng
2.3.1.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng
2.3.1.2 Lập kế hoạch tuyển dụng
2.3.1.3 Quy trình tuyển dụng
2.3.2 Thực trạng về đào tạo
2.3.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo
2.3.2.2 Lập kế hoạch đào tạo
2.3.2.3 Thực hiện kế hoạch đào tạo
2.3.3 Đánh giá công tác tuyển dụng và đào tạo
2.3.3.1 Đánh giá công tác tuyển dụng
2.3.3.2 Đánh giá công tác đào tạo

Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo
Đề cương công tác tuyển dụng và đào tạo

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XYZ
3.1 Cụ thể hoá kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
3.2 Giải pháp cho công tác tuyển dụng.
3.2.1 Làm tốt công tác tuyển mộ và đa dạng hoá nguồn tuyển dụng
3.2.2.Nâng cao chất lượng tuyển chọn
3.2.3.Một vài giải pháp khác
3.3.Giải pháp cho công tác đào tạo
3.3.1 Xác định rõ nhu cầu, số lượng đào tạo, mục tiêu đào tạo
3.3.2.Đa dạng hoá các chương trình đào tạo
3.3.3 Tăng chi phí cho hoạt động đào tạo
3.3.4 Đánh giá nghiêm túc công tác đào tạo
3.4 Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ngoài Lời mở đầu báo cáo quản trị nhân sự ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo