Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng

Rate this post

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng

Nhóm mình Hỗ trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu công ty thì để lại bình luận bên dưới hoặc

là Zalo 0973 287 149 – vào fanpage để mình có thể Reply nhanh hơn nha.


Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT DOANH NGHIỆP.

 1. Các khái niệm cơ bản.

1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực.

1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

 1. Các nhân tố tác động tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

2.1. Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Quan điểm và chính sách của doanh nghiệp về công tác đào tạo và phát triển.

2.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ và cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

2.4. Đặc điểm nguồn nhân lực bên trong doanh nghiệp.

2.5. Nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

2.6.  Môi trường pháp lý và văn hóa của doanh nghiệp.

2.7. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 1. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

3.1. Xác định nhu cầu đào tạo.

3.2. Xác định mục tiêu đào tạo.

3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo.

3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.

3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên.

3.6. Dự tính kinh phí đào tạo.

3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.

 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

4.1. Mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

4.2. Vai trò và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

4.3. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng……

CHƯƠNG II:

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG  …….

 1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÂN HÀNG …….
 2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng …..

1.1. Đôi nét về Ngân hàng …..

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng ….

1.3. Các loại sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng …….

 1. Một số đặc điểm cơ bản của Ngân hàng ….

2.1.  Chức năng và nhiệm vụ của  Ngân hàng ….

2.1.1. Chức năng của  Ngân hàng ….

2.1.2. Nhiệm vụ của  Ngân hàng ….

2.2. Đối thủ cạnh tranh của  Ngân hàng ….

2.3. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Ngân hàng  …….

2.4. Cơ cấu tổ chức của  Ngân hàng ….

2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban.

2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội.

2.5.1.Hoạt động huy động vốn.

2.5.2. Hoạt động tín dụng.

2.5.3. Thanh toán XNK và bảo lãnh.

2.5.4. Hoạt động thẻ và dịch vụ ngân hàng:

2.5.5. Kinh doanh Ngoại tệ.

2.5.6. Ngân quỹ.

2.5.7. Kế toán.

2.5.8. Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng …….. năm (2005 – 2007).

 1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ….
 2. Quy mô đào tạo của Ngân hàng qua các năm.
 3. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ được cử đi đào tạo.

2.1. Quyền lợi của cán bộ được cử đi đào tạo

2.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ được cử đi đào tạo.

 1. Quy trình thực hiện công tác đào tạo tại Ngân hàng ….

3.1. Định hướng về chiến lược kinh doanh và các kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngắn hạn dài hạn đã được phê duyệt.

3.2. Xác định nhu cầu đào tạo

3.3.  Phòng nhân sự có trách nhiệm lập các kế hoạch về đào tạo.

3.4.  Lãnh đạo phê duyệt kế hoạch đào tạo của bộ phận nhân sự.

3.5. Thực hiện công tác đào tạo.

3.6.  Đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo và bồi dưỡng.

3.7. Sắp xếp cán bộ sau đào tạo và bồi dưỡng.

3.8. Sử dụng tài liệu chuyên môn của các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

CHƯƠNG III:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG …….

 1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ….
 2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Ngân hàng ……….. trong thời gian tới.

1.1.    Mục tiêu phát triển.

1.2. Định hướng phát triển tới năm 2010.

1.3. Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng ………. trong năm 2008:

 1. Mục tiêu và phương hướng đào tạo và phát triển tại Ngân hàng ….
 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG……..
 3. Xác định rõ mục tiêu đào tạo.
 4. Cần xác định rõ nhu cầu đào tạo.
 5. Lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo.
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
 7. Đa dạng hóa các phương pháp đào tạo.
 8. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo.
 9. Hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển trong Ngân hàng ….
 10. Các biện pháp khác nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển tại Ngân hàng ….

 

Tham khảo bài mẫu báo cáo thực tập nhân sự tại đây —> báo cáo thực tập nhân sự

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo