Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn

Rate this post

Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn: 1.1 – Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn 51.1.1 – Khái niệm khách sạn 51.1.2 – Kinh doanh khách sạn 61.1.2.1 – Khái niệm kinh doanh khách sạn 61.1.2.2 – Chức năng kinh doanh khách sạn 7

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 5

1.1 – Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn 5

1.1.1 – Khái niệm khách sạn 5

1.1.2 – Kinh doanh khách sạn 6

1.1.2.1 – Khái niệm kinh doanh khách sạn 6

1.1.2.2 – Chức năng kinh doanh khách sạn 7

1.1.3 – Sản phẩm của khách sạn 8

1.1.4 – Đặc điểm lao động trong khách sạn 9

1.1.5 – Tổ chức lao động trong khach sạn 10

1.1.6 – Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 12

1.1.6.1 – Khái niệm nguồn nhân lực 12

1.1.6.2 – Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 13

1.1.6.3 – Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 13

Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1.6.4 – Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 14

1.1.6.5 – Chức năng quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 15

1.1.6.6 – Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 16

1.1.6.6.1 – Quy mô thứ hạng 16

1.1.6.6.2 – Đặc điểm thị trường khách mục tiêu của khách sạn 16

1.1.6.6.3 – Đặc thù của từng bộ phận và mối quan hệ giữa chúng .18

1.1.6.6.4 – Chất lượng đội ngũ lao động .

1.1.6.6.5 – Trình độ năng lực tư duy của người quản lý

1.1.6.6.6 – Đối thủ cạnh tranh

1.1.6.6.7 – Luật lệ của nhà nước .

1.2 – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn

1.2.1 – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.1.1 – Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.1.2 – Vai trò, mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.1.3 – Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.2 – Tổ chức thực hiện và các hoạt động đào tạo và phát triển

1.2.3 – Chiêu mộ tuyển chọn

Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI

2.1 – Giới thiệu chung về khách sạn

2.2 – Cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy lao động của khách sạn

2.2.1 – Cơ cấu tổ chức nhân sự của khách sạn

2.2.2 – Cơ cấu lao động của khách sạn

2.2.3 – Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

2.3 – Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia Hà Nội

2.3.1 – Chính sách của khách sạn đối với đào tạo và phát triển

2.3.2 – Các hình thức đào tạo của nhân viên trong khách sạn

2.3.3 – Hiệu quả công tác đào tạo đã đạt được

2.4 – Một số tồn tại trong vấn đề đào tạo nhân sự

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI

3.1 –Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn

3.2 – Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân

Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

ngoài Đề cương Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo