Đề cương chi tiết Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đề cương chi tiết Một số giải pháp hoàn thiện công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nhóm mình Hỗ trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu công ty thì để lại bình luận bên dưới hoặc vào fanpage để mình có thể Reply nhanh hơn nha.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

PHẦN THỨ NHẤT:SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

 1. Một số khái niệm.
 2. Khái niệm nguồn nhân lực trong trong tổ chức.
 3. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .
 4. Nội dung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

3.1. Xác định nhu cầu đào tạo

3.2. Xác định mục tiêu đào tạo.

3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo.

3.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.

3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên.

3.6. Dự tính chi phí đào tạo.

3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.

 1. Các nhân tố tác động tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

4.1. Mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ và cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

4.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của doanh nghiệp

4.4. Nguồn kinh phí và cơ sở vật chất dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

4.5. Quan điểm của doanh nghiệp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

4.6. Các yếu tố khác.

 1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 3. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn

 

Xem thêm Khái niệm – Vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại link này  —> Vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

PHẦN THỨ HAI:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

 1. Các đặc điểm của công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xi măng Bút Sơn.

1.1. Quá trình hình thành của công ty cổ phần xi măng Bút Sơn.

1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn:

1.3. Quá trình phát triển của công ty cổ phần xi măng Bút Sơn.

 1. Một số đặc điểm của Công ty xi măng Bút Sơn ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2.1. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất xi măng của công ty Xi măng Bút Sơn.

2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn.

2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xi măng Bút Sơn

 1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
 2. Kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn trong 3 năm 2004 – 2006.

1.1. Qui mô đào tạo

1.2. Chất lượng đào tạo

 1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xi măng Bút Sơn.

2.1. Bộ phận phụ trách công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2. Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo tại Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn

2.3. Xác định mục tiêu đào tạo

2.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo

2.5. Phương pháp đào tạo

2.6 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo và lựa chọn đội ngũ giáo viên giảng dạy. 2.6.1. Về nội dung chương trình đào tạo

2.6.2 Đội ngũ giáo viên giảng dạy

2.7. Nguồn kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .

2.7.1. Nguồn kinh phí đào tạo.

2.7.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo

2.8. Khâu đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2.9. Các chế độ chính sách đối với người lao động được đào tạo.

 1. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn trong 3 năm 2004-2006.

3.1. Kết quả đã đạt được

3.2. Hạn chế và nguyên nhân

PHẦN THỨ BA:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

 1. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn từ năm 2007 – 2010
 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn.
 3. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo

1.1. Hoàn thiện phương pháp 1

1.2. Hoàn thiện phương pháp 2

 1. Xác định mục tiêu đào tạo
 2. Lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo
 3. Đa dạng hóa loại hình đào tạo và phương pháp đào tạo
 4. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo.
 5. Nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên
 6. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dành cho đào tạo
 7. Hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 8. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực.
 9. Một số giải pháp khác

 

Tham khảo bài mẫu Khóa luận

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo