Đề cương Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

Rate this post

Đề cương Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty …..hay cho sinh viên mà các bạn cần tham khảo. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật trên website và fanpage để các bạn có thể tham khảo được những Đề cương chi tiết Đào tạo nguồn nhân lực hay khác.

Một số Đề tài Quản trị nguồn nhân lực bạn tham khảo, click vào đây –> Đề tài quản trị nguồn nhân lực

Nhóm còn hỗ trợ Xin Dấu xác nhận – Số liệu – các bạn có thể liên hệ qua fanpage hoặc website của nhóm để được hỗ trợ tốt hơn. Chúc các bạn có thể chọn được đề tài phù hợp với mình và làm bài tốt nhé.

Đề cương Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực

Chương I : LÝ THUYẾT VỀ ĐÀO TẠO 3

I/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÀO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3

 1. Khái niệm đào tạo 3
 2. Nội dung đào tạo 3

2.1. Xác định mục đích của phân tích nhu cầu đào tạo. 3

2.1.1. Mục đích 3

2.2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo. 3

2.2.1. Phương pháp tính toán căn cứ vào tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật cần thiết cho từng loại sản phẩm và quỹ thời gian lao động của loại công nhân viên kỹ thuật tương ứng. 3

2.2.2. Phương pháp tính toán căn cứ vào số lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quá trình sản xuất, mức đảm nhiệm của một công nhân viên kỹ thuật và hệ số ca làm việc của maý móc thiết bị. 4

2.2.3. Phương pháp chỉ số: 5

2.3. Các hình thức đào tạo 5

2.3.1. Đào tạo trong công việc : 5

2.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc : 6

2.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề: 6

2.3.1.3. Kèm cặp chỉ bảo: 6

2.3.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc: 6

2.3.2. Đào tạo ngoài công việc 7

2.3.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp: 7

2.3.2.2. Cử đi học hệ chính quy: 8

2.3.2.3. Một số các phương pháp đào tạo khác 8

2.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo 8

2.5. Dự tính chi phí đào tạo 9

2.6. Lựa chọn giáo viên đào tạo 9

2.7. Đánh giá chương trình đào tạo 10

2.7.1. Các phương pháp đánh gía 10

2.7.2. Thu thập các ý kiến của người tham gia khoá học 10

2.7.3. Phân tích đầu vào đầu ra của việc đào taọ trong doanh nghiệp 11

 1. Yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo trong các doanh nghiệp 11

3.1. Các yếu tố bên ngoài 11

3.2 Yếu tố bên trong 12

 1. Bố trí sử dụng sau đào tạo của các doanh nghiệp 12
 2. Mối quan hệ đào tạo nguồn nhân lực với các khâu khác trong quản lý nguồn nhân lực 13
 3. Sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức. 14

6.1. Đối với công ty cổ phân licogi 13 nói riêng 14

6.2. Đối vơi các doanh nghiệp khác nói chung. 14

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY …..

I / Khái quát chung về công ty …..

 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty …….

1.1. Giới thiệu chung về công ty …..

1.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển 17

1.3 .Chức năng nhiệm vụ phòng ban 17

1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy . 17

Sơ đồ 1 : Tổ chức bộ máy công ty …….

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. 19

 1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty ……

2.1. Kết quả SXKD của công ty, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 22

2.1.1. Một số kết quả đạt được của công ty. 22

Chỉ tiêu 25

Giá trị tổng sản lượng 25

3 .Phướng hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . 26

Giá trị tổng sản lượng 27

 1. Các đặc điểm ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tai công ty……

4.1. Đặc điểm sản phẩm 27

4.2. Đặc điểm thị trường: 28

4.3. Đặc điểm qui trình công nghệ 28

4.4. Đặc điểm cơ cấu lao động 28

4.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị 30

Loại xe máy, thiết bị 30

II/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY ……

 1. Kết quả đào tạo tại Công ty trong 1 số năm qua 33

2.Thực tế công tác đào tạo tại công ty ……

2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 37

2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 39

2.3 .Lựa chọn đối tượng đào tạo 40

2.3.1 .Đối với đối tượng đào tạo là lao động gián tiếp: (Cán bộ quản lý, nhân viên 40

2.3.2. Đối với đối tượng là lao động trực tiếp: 41

2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo. 43

2.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo 43

2.4.2. Lựa chọn hình thức đào tạo 44

2.4.3. Đào tạo trong công việc 44

2.4.4. Kèm cặp, chỉ bảo trong sản xuất. 44

2.4.5. Hình thức đào tạo nghề 45

2.4.6. Hình thức luân chuyển công việc. 45

2.4.7. Đào tạo ngoài công việc 46

2.5. Lựa chọn giáo viên 48

 1. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ……

3.1. Căn cứ đánh giá 49

3.3. Đánh giá của CBCNV trong công ty về chương trình đào tạo. 50

3.4. Nguồn kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty 52

3.4.1. Nguồn kinh phí cho đào tạo 52

3.5. Cơ sở vật chất dành cho đào tạo. 53

3.6 . Tổ chức quản lý công tác đào tạo 53

3.6.1. Trách nhiệm với công tác đào tạo của các phòng ban 53

3.6.2. Trách nhiệm với công tác đào tạo của phòng nhân lực 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY……

I/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty…..

 1. Giải pháp 1: ….
 2. Giải pháp 2:…
 3. Giải pháp 3: …
 4. Một số kiến nghị 62

14.1. Đối với nhà nước 62

14.2. Đối với tổng công ty 62

14.3. Đối với công ty 62

Bạn tham khảo thêm Đề cương hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực , bài mẫu, đề tài hay khác tại đây

 --> Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực  , bài mẫu, đề cương

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo