Đề cương Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng

Rate this post

Quản lý nguồn nhân lực

Đề cương Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng

Nhóm mình Hỗ trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu công ty thì để lại bình luận bên dưới hoặc vào fanpage để mình có thể Reply nhanh hơn nha.


Đề cương Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng

CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Quản lý nguồn nhân lực

1.1.1. Nguồn nhân lực

1.1.1.1 Các khái niệm

1.1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực

1.1.1.3 Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực

1.1.2. Khái niệm và vai trò của Quản lý nguồn nhân lực  

1.1.2.1 Các khái niệm về quản líý nguồn nhân lực

1.1.2.2 Tầm quan trọng của quản líý nguồn nhân lực      

1.1.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực

1.1.4 Hệ thống quản líý nguồn nhân lực

1.2. Nội dung chính của quản lý nguồn nhân lực 

1.2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Vai trò của công tác lập chiến lược  nguồn nhân lực

1.2.1.3 Tiến trình lập chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực

1.2.2. Định biên

1.2.2.1 Tuyển mộ nhân lực

1.2.2.2 Tuyển chọn nhân lực

1.2.2.3 Làm hòa nhập người lao động

1.2.2.4 Lưu chuyển nhân lực

1.2.3. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực

1.2.4. Đánh giá thực hiện công việc

1.2.5. Trả công cho người lao động

1.2.6. Hợp đồng lao động và quan hệ lao động

1.2.6.1 Hợp đồng lao động

1.2.6.2 Quan hệ lao động


Tham khảo bài mâu giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại —> bài mâu quản lý nguồn nhân lực


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG …..

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng …….

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.1.4 Bộ máy tổ chức

2.1.4.1 Mô hình cơ cấu tổ chức

2.1.4.2  Nhiệm vụ của các phòng ban

2.1.5 Tình hình kinh doanh trong những năm gần đây.

2.2. Thực trạng  nguồn nhân lực

2.2.1. Tình hình biến động về số lượng lao động trong những năm gần đây

2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu

2.3. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực

2.3.1. Thực trạng công tác  lập chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực

2.3.2. Thực trạng hoạt động định biên

2.3.3. Thực trạng hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực

2.3.4. Thực trạng công tác trả công và đãi ngộ người động

2.3.5. Thực trạng hợp đồng lao động

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Ưu điểm của công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Chương Dươn

2.4.2. Hạn chế của công tác quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng Công Thương Cương Dương

2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế

quản lý nguồn nhân lực
quản lý nguồn nhân lực

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG …….

3.1. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực hợp lý và hiệu quả cho ngân hàng

3.2. Xây dựng một quy trình tuyển dụng hợp lý và hiệu quả

3.3. Tổ chức tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.4. Giải pháp cho việc sử dụng nguồn nhân lực

3.4.1. Nguyên lý dùng người của Peter Donark:

3.4.2. Phát huy tính tích cực của nhân viên

3.5. Giữ chân nhân viên giỏi


Tham khảo bài mẫu báo cáo thực tập nhân sự tại đây —> báo cáo thực tập nhân sự

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo