Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng

Rate this post

Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng Techcombank

Dưới đây là Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng Techcombank, các bạn có thể tải về để làm bài. Nhóm còn hỗ trợ Xin Dấu Ngân hàng – Số liệu – các bạn có thể liên hệ qua fanpage hoặc website của nhóm để được hỗ trợ tốt hơn. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả tốt.

Tuyển mộ nhân lực là gì? phương pháp, quá trình,..bạn click vào đây –> Tuyển mộ nhân lực là gì?

Tuyển dụng nguồn nhân lực là gì? bạn click vào đây –> Tuyển dụng nguồn nhân lực là gì?

Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng Techcombank

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng. 3

 1. Một số khái niệm và vai trò của tuyển dụng. 3
 2. Khái niệm tuyển mộ. 3
 3. Khái niệm tuyển chọn. 3
 4. Khái niệm về định hướng. 3
 5. Vai trò của tuyển dụng. 4
 6. Các nguyên tắc của tuyển dụng. 4

5.1. Tuyển dụng phải xuất phát từ kế hoạch nhân sự, phải thực sự cần thiết. 4

5.2. Tuyển dụng phải đáp ứng nhu cầu đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng và kịp thời. 5

5.3. Những người dự tuyển được lựa chọn trên cơ sở thoả mãn tiêu chuẩn 5

trong bản mô tả công việc, yêu cầu công việc. Và phải thực sự trung thành với 5

tổ chức, mong muốn được gắn bó lâu dài với tổ chức. 5

 1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 5
 2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 5
 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch nhân sự 6

III. Nội dung cuả công tác tuyển mộ nhân lực. 7

 1. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tuyển mộ. 7
 2. Các nguồn và phương pháp tuyển mộ. 7

2.1. Nguồn nội bộ. 7

2.2. Nguồn bên ngoài. 9

 1. Quá trình tuyển mộ 11

3.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ. 11

3.2. Tìm kiếm những người có nhu cầu xin việc. 11

3.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ. 11

 1. Nội dung của công tác tuyển chọn nhân lực. 12
 2. Các tiêu thức tuyển chọn. 12
 3. Quá trình tuyển chọn. 13
 4. Đánh giá công tác tuyển chọn. 15

4.1. Tỷ lệ tuyển chọn 15

4.2. Số lượng nhân viên mới chấp nhận hay không chấp nhận công việc được giao. 15

4.3. Kết quả thực hiện công việc của nhân viên mới. 15

4.4. Số lượng nhân viên mới bỏ việc. 15

 1. Định hướng 16
 2. Vai trò của phòng QTNS trong công tác tuyển dụng 16
 3. Phòng QTNS lập kế hoạch nhân sự và kế hoạch tuyển dụng 16
 4. Với công tác tuyển mộ 16
 5. Với công tác tuyển chọn phòng QTNS 17
 6. Với công tác định hướng 17

Chương II: Giới thiệu chung về ngân hàng Techcombank . 18

 1. Lịch sử hình thành và chiến lược phát triển. 18
 2. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu. 19
 3. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 20
 4. Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 20
 5. Kết quả hoạt động kinh doanh 21

3.1. Doanh thu, lợi nhuận. 21

3.2. Thu nhập bình quân CBNV 21

 1. Cơ cấu tổ chức 21

4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 22

4.2. Đặc điểm đội ngũ lao động 23

 1. Một số hoạt động về quản trị nhân lực của ngân hàng Techcombank 24

5.1. Phân tích công việc. 24

5.2. Đánh giá THCV. 24

5.3. Thù lao lao động. 25

5.4. Đào tạo phát triển 26

Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự
Đề cương hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

Chương III. Thực trạng về công tác tuyển dụng của 28

ngân hàng Techcombank 28

 1. Các chính sách về tuyển dụng của ngân hàng. 28
 2. Chế độ chính sách về tuyển dụng của ngân hàng 28
 3. Nguyên tắc thực hiện công tác tuyển dụng 28
 4. Các quy định chung về việc tiến hành công tác tuyển dụng. 28
 5. Hoạt động và quy trình tuyển dụng 28

(Theo tài liệu quy trình tuyển dụng – phòng nhân sự ngân hàng Techcombank ) 29

 1. Hoạt động KHH NNL. 29
 2. Hoạt động tuyển mộ. 32
 3. Các nguồn tuyển mộ 32
 4. Quá trình tuyển mộ tại ngân hàng 36

2.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ. 36

2.2.Tìm kiếm những người có nhu cầu xin việc 38

III. Hoạt động tuyển chọn. 39

 1. Các tiêu thức sàng lọc ứng viên. 39
 2. Lựa chọn và thiết kế các phương pháp tuyển chọn. 39
 3. Các bước của quá trình tuyển chọn 41
 4. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng của ngân hàng Techcombank 43

4.1. Đánh giá công tác tuyển mộ 43

4.2. Đánh giá công tác tuyển chọn. 44

 1. Định hướng lao động mới 45

Chương IV. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Techcombank . 47

 1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ tại ngân hàng Techcombank 47
 2. Lập kế hoạch tuyển mộ rõ ràng 47
 3. Sử dụng đa dạng các phương pháp tuyển mộ 48
 4. Trong thông báo tuyển mộ nên xây dựng bản mô tả công việc chi tiết hơn 50
 5. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn tại ngân hàng Techcombank . 51

2.1. Hoàn thiện công tác lọc hồ sơ 51

2.2. Xây dựng các tiêu thức tuyển chọn rõ ràng, có cho điểm dựa vào các tiêu thức đó. 51

2.3. Đưa tham quan công việc vào quá trình tuyển dụng. 52

2.4. Đào tạo cán bộ tuyển dụng chuyên sâu hơn. 52

2.5. Phân chia công việc rõ ràng giữa các bộ phận, mỗi bộ phận chuyên sâu về một phần sẽ giúp thực hiện tốt hơn. 53

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác định hướng 54

 1. Giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ hướng dẫn trực tiếp 54
 2. Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhân viên mới với BTGĐ 54

Các bạn có thể xem thêm các bài mẫu – đề cương – đề tài tuyển dụng nguồn nhân lực tại đây.

click vào đây --> đề tài hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân sự

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo