Đề cương Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Rate this post

Đề cương Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3

1.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân lực 3

1.1.1 Các khái niệm cơ bản 3

1.1.1.1 Tuyển dụng 3

1.1.1.2 Tuyển mộ 3

1.1.1.3 Tuyển chọn 4

1.1.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực 4

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực trong tổ chức 5

1.2.1 Các yếu tố thuộc về tổ chức 5

1.2.2 Các yếu tố thuộc về môi trường 7

1.3 Nội dung của tuyển dụng nhân lực 10

1.3.1 Tuyển mộ 10

1.3.1.1 Nguồn tuyển mộ 10

1.3.1.2 Phương pháp tuyển mộ 12

1.3.1.3 Quy trình tuyển mộ 14

1.3.2 Tuyển chọn 17

1.3.2.1 Quá trình tuyển chọn 17

1.3.2.2 Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển chọn nhân lực 21

1.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện tuyển dụng nhân lực trong tổ chức 22

CHƯƠNG 2 24

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ 24

2.1 Tổng quan về công ty TNHH XYZ 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 24

2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty 26

2.1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 27

2.1.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 30

2.1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực 32

2.1.6 Quan điểm quản trị nhân lực của lãnh đạo công ty 37

2.2 Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ.39

2.2.1 Quy trình tuyển mộ 39

2.2.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 39

2.2.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng 40

2.2.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên 41

2.2.2 Quy trình tuyển chọn 49

2.2.2.1 Chọn lọc hồ sơ 49

2.2.2.2 Tổ chức thi tuyển đầu vào 51

2.2.2.3 Tổ chức phỏng vấn 55

2.2.2.4 Xử lý kết quả sau phỏng vấn 56

2.2.2.5 Tiếp nhận nhân viên mới 58

CHƯƠNG 3 60

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ 60

3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 60

3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong quy trình tuyển dụng nhân lực của công ty XYZ 62

3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ 65

3.3.1 Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 65

3.3.2 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tuyển dụng 66

3.3.3 Nâng cao chất lượng các quảng cáo tuyển dụng 67

3.3.4 Nâng cao chất lượng của bài thi đầu vào 68

3.3.5 Thực hiện phỏng vấn tuyển chọn một cách chuyên nghiệp 69

3.3.6 Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của ứng viên 69

3.3.7 Thẩm tra thông tin do ứng viên cung cấp 70

3.3.8 Công bố kết quả tuyển dụng trên website của công ty 70

3.3.9 Hoàn thiện bước đánh giá quá trình tuyển dụng 71

3.3.10 Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên 71

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

 

ngoài Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp báo cáo thực tập nhân sự tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo