Đề cương Phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam

Rate this post

Phát triển nguồn nhân lực

Đề cương Phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nhóm mình Hỗ trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu công ty thì để lại bình luận bên dưới hoặc

là Zalo 0973 287 149 – vào fanpage để mình có thể Reply nhanh hơn nha.


Đề cương Phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chương I. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 2

 1. Lý luận chung về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực. 2
 2. Nguồn nhân lực. 2

1.1. Khái niệm. 2

1.2. Kết cấu nguồn nhân lực. 3

1.3. Vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế-xã hội. 5

 1. Phát triển nguồn nhân lực (PTNNL). 7

2.1 Định nghĩa. 7

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến PTNNL. 8

 1. Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 13
 2. Đặc trưng và vai trò của ngành du lịch. 13

1.1 Khái niệm 13

1.2 Đặc trưng của ngành du lịch: 13

1.3. Vai trò của Du lịch với sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường. 16

phát triển nguồn nhân lực
phát triển nguồn nhân lực
 1. Đặc điểm lao động trong kinh doanh du lịch. 19

2.1. Đặc điểm lao động quản lý chung: 19

2.2. Đặc điểm lao động thuộc các bộ phận quản lý chức năng: 21

2.3. Đặc điểm lao động thuộc khối bảo đảm điều kiện kinh doanh du lịch. 22

2.4. Đặc điểm lao động trực tiếp kinh doanh du lịch: 23

 1. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch. 27

Chương II. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007. 32

 1. Khái quát sự phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007 32

1.Về khách du lịch 32

2.Về thu nhập xã hội từ Du lịch 33

 1. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất luợng và đa dạng hoá sản phẩm Du lịch: 33
 2. Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường: 37
 3. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng, khai thác tốt tiềm lực bên ngoài 39
 4. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007. 41
 5. Số lượng lao động 41
 6. Cơ cấu lao động. 42
 7. Chất lượng nguồn nhân lưc Du lịch Việt Nam: 47

3.1 Trình độ học vấn và chuyên môn kĩ thuật: 47

3.2 Trình độ ngoại ngữ: 51


Tham khảo đề cương giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại —> đề cương phát triển nguồn nhân lực


III. Đánh giá chung về nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2007. 53

 1. Những mặt được: 53
 2. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế. 54

2.1 Những hạn chế. 54

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế. 56

Chương III. Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam đến năm 2020. 59

 1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 59
 2. Quan điểm phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020. 59
 3. Mục tiêu. 62

2.1 Mục tiêu tổng quát. 62

2.2 Mục tiêu cụ thể. 63

 1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam. 64
 2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam. 64
 3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam đến năm 2020: 66

III. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam: 68

 1. Giải pháp chung với toàn ngành. 68

1.1 Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch 69

1.2: Tiêu chuẩn hoá chương trình đào tạo 70

1.3: Phát triển cân đối giữa các cấp bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bổ hợp lý giữa các vùng, miền. 71

1.4: Nâng cao điều kiện đào tạo, bồi dưỡng du lịch. 71

1.5: Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến vào công tác nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo, bồi dưỡng du lịch. 72

1.6: Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. 73

1.7: Bảy là tạo môi trường thuận lợi phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. 74

 1. Giải pháp đối với doanh nghiệp. 75

Tham khảo bài mẫu báo cáo thực tập nhân sự tại đây —> báo cáo thực tập nhân sự

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo