Đề cương quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn – Luận văn đại học

Rate this post

Đề cương quản lý nguồn nhân lực  Khái niệm nguồn nhân lực khách sạn 1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực khách sạn 1.1.3. Khái quát hiệu quả kinh doanh khách sạn 6

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn – Luận văn đại học

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN. 4

1.1. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực và hiệu quả kinh doanh khách sạn 4

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực khách sạn 4

1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực khách sạn 4

1.1.3. Khái quát hiệu quả kinh doanh khách sạn 6

1.2. Các đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh khách sạn và ảnh hưởng của nó tới hiệu quả kinh doanh khách sạn 6

1.2.1. Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch tại các điểm du lịch 6

1.2.2. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn 7

1.2.3. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn 7

1.2.4. Kinh doanh khách sạn mang tính qui luật 8

Đề cương quản lý nguồn nhân lực
Đề cương quản lý nguồn nhân lực

1.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực khách sạn 8

1.3.1. Đặc điểm về lao động trong kinh doanh khách sạn 8

1.3.2. Nội dung chủ yếu quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn. 11

1.3.2.1. Phân tích công việc 11

1.3.2.2. Tuyển mộ và tuyển chọn 13

1.3.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14

1.3.2.4. Đánh giá sự thực hiện công việc 15

1.3.2.5. Chế độ tiền lương, thưởng và kỉ luật 17

1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực khách sạn 20

1.3.3.1. Tác động của qui mô khách sạn 20

1.3.3.2. Ảnh hưởng của thị trường khách tới công tác quản lý nhân lực trong khách sạn 21

1.3.3.3. Đội ngũ lao động và tính đặc thù của các bộ phận 21

1.3.3.4. Ảnh hưởng của trình độ năng lực và tư duy của nhà quản lý 22

1.4. Vai trò quản lý nguồn nhân lực đối với hiệu quả kinh doanh khách sạn 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 24

2.1. Khái quát chung về khách sạn Điện Lực Hà Nội 24

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Điện Lực Hà Nội 24

2.1.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật của khách sạn ĐLHN 25

2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy khách sạn ĐLHN 30

2.2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực và hiệu quả kinh doanh khách sạn ĐLHN 33

2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực khách sạn ĐLHN 33

2.2.1.1. Qui mô nguồn nhân lực trong khách sạn Điện Lực Hà Nội 33

2.2.1.2. Qui mô nguồn nhân lực phân theo cơ cấu tuổi và giới tính 34

2.2.1.3. Trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của cán bộ công nhân viên khách sạn Điện Lực 35

2.2.2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực của khách sạn ĐLHN 36

2.2.2.1. Kế hoạch hóa lao động 37

2.2.2.2. Phân tích công việc 38

2.2.2.3. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực của khách sạn Điện Lực 39

2.2.2.4. Phân công lao động 43

2.2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45

2.2.2.6. Chế độ lương đối với người lao động 47

2.2.2.7. Các chế độ bảo hiểm xã hội và an toàn lao động của khách sạn. 51

2.2.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh khách sạn ĐLHN 52

2.2.4. Đánh giá hiệu quả quản lý nhân lực của khách sạn Điện Lực 56

2.2.4.1. Chỉ tiêu năng suất lao động 56

2.3. Chỉ tiêu hiệu quả lao động bình quân 57

Đề cương quản lý nguồn nhân lực
Đề cương quản lý nguồn nhân lực

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẦU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 59

3.1. Phương hướng phấn đấu của Khách sạn Điện Lực Hà Nội 59

3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực cho Khách sạn Điện Lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khách sạn 60

3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nguồn nhân lực 60

3.2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 68

3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức và bố trí nguồn nhân lực 74

3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 75

3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý, kỷ luật và tạo động lực cho người lao động 76

3.3. Một số giải pháp khác 78

3.4. Kiến nghị 79

3.4.1. Đối với Khách sạn Điện Lực 79

3.4.2. Đối với tổng công ty Điện Lực 81

KẾT LUẬN 82

ngoài Đề cương quản lý nguồn nhân lực cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo