Đề cương quản trị nhân sự tại công ty

Rate this post

Đề cương quản trị nhân sự : Khái niệm về Quản trị nhân sự, Chức năng của quản trị nhân sự, Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự, Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự,….

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương quản trị nhân sự tại công ty cho bài BCTT, KHOÁ LUẬN

PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1. 1 Công tác quản trị nhân sự
1.1.1 Khái niệm về Quản trị nhân sự
1.1.2 Chức năng của quản trị nhân sự
1.1.3 Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
1.3 Nội dung công tác quản trị nhân sự
1.3.1 Phân tích công việc
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Nội dung
1.3.1.3 Các phương pháp phân tích công việc
1.3.1.4 Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc
1.3.2 Qúa trình tuyển dụng
1.3.2.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ doanh nghiệp
1.3.2.2 Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3.3 Đào tạo và phát triển
1.3.3.1 Đào tạo trong công việc
1.3.3.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp
1.3.3.3Các nguyên tắc trong đào tạo
1.3.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

Đề cương quản trị nhân sự
Đề cương quản trị nhân sự

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ
2.1 Tổng quan về công ty CP XYZ
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
2.1.3.2 Chức năng từng phòng ban
2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh
2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP XYZ
2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC
2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
2.2.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
2.2.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong
2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự
2.2.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty
2.2.2.2 phân tích công việc
2.2.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự
2.2.2.4 Đào tạo và phát triển
2.2.2.5 Đánh giá người lao động
2.2.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty
2.2.2.7 Chính sách đãi ngộ
2.3 Nhận xét chung
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ.
3.1 Phân tích công việc
3.2 Lập hội đồng tuyển dụng nhân sự
3.3 Cần hoàn thiện hệ thống tiền lương
3.4 Xây dựng bầu không khí văn hóa trong công ty
KẾT LUẬN

ngoài Đề cương quản trị nhân sự ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo