Đề cương Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty TN

Rate this post

Đề cương Tạo động lực lao động cho người lao động: Khái niệm 2Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động,..

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty Thiên Nam

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 2

 1. Động lực lao động 2
 2. Khái niệm 2
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 2

Xem thêm: Khái niệm tạo động lực lao động

2.1. Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 2

2.2 Các yếu tố thuộc về tổ chức 2

2.2.1 Chính sách nhân sự 2

2.2.2 Văn hóa doanh nghiệp 2

 1. Các học thuyết về tạo động lực 2
 2. Các học thuyết về tạo động lực 2
Đề cương Tạo động lực lao động
Đề cương Tạo động lực lao động

1.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow 2

1.2. Học thuyết về sự công bằng (Stacy Adams) 2

1.3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor room) 2

1.4. Học thuyết hệ thống hai yếu tố 2

 1. Mối quan hệ giữa năng suất lao động, kết quả kinh doanh với động lực lao động. 2

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRIỀU NHẬT. 2

 1. Giới thiệu về công ty TNHH Triều Nhật. 2
 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Triều Nhật. 2
 3. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty. 2
 4. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 2
 5. Sơ đồ tổ chức bộ phận: 2
 6. Phòng hành chính nhân sự. 2
 7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 2
 8. Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp đào tạo. 2
 9. Quản lý chất lượng lao động. 2
 10. Sự cần thiết phải tạo động lực tại Công ty TNHH Triều Nhật. 2
Đề cương Tạo động lực lao động
Đề cương Tạo động lực lao động

7.1 Sự cần thiết phải tạo động lực trong các doanh nghiệp nói chung. 2

7.2 Sự cần thiết phải tạo động lực tại Công ty TNHH Triều Nhật. 2

 1. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty TNHH Triều Nhật. 2

A.Về thu nhập. 2

 1. Hệ thống thang, bảng lương. 2
 2. Các hình thức trả lương. 2
 3. Tiền thưởng. 2

3.1 Khen thưởng thường xuyên 2

3.2. Khen thưởng theo đợt 2

3.3. Đánh giá tạo động lực từ công tác trả thưởng. 2

 1. Yếu tố phi vật chất. 2

2.1. Chế độ về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi 2

2.2. Phúc lợi và dịch vụ. 2

2.2.1. Phúc lợi bắt buộc. 2

2.2.2 Phúc lợi tự nguyện. 2

 1. Khuyến khích về mặt tinh thần. 2
 2. Trang thiết bị. 2
 3. Bầu không khí làm việc. 2
 4. Sự quan tâm của lãnh đạo. 2
 5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 2

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRIỀU NHẬT. 2

 1. Mục đích của giải pháp. 2
 2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiến hành thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động. 2
 3. Thuận lợi. 2
 4. Khó khăn. 2
Đề cương Tạo động lực lao động
Đề cương Tạo động lực lao động

2.1 Tiền lương – tiền công. 2

2.2. Các khoản khuyến khích. 2

III. Các giải pháp cụ thể. 2

 1. Giải pháp về tiền lương và tiền thưởng. 2
 2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 2
 3. Giải pháp về phúc lợi xã hội – dịch vụ và các chế độ khác. 2

4 . Xây dựng một chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi hợp lý. 2

KẾT LUẬN 2

ngoài Đề cương Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty Thiên Nam cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Đề cương Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty Thiên Nam

Contact Me on Zalo