Đề cương Thực trạng biện pháp quản lý nguồn nhân lực khách sạn HB

Rate this post

Quản lý nguồn nhân lực

Đề cương Thực trạng biện pháp quản lý nguồn nhân lực khách sạn HB

Nhóm mình Hỗ trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu công ty thì để lại bình luận bên dưới hoặc vào fanpage để mình có thể Reply nhanh hơn nha.


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN

1.1 Khái niệm về kinh doanh khách sạn

1.2.Những đặc điểm kinh doanh khách sạn.

1.3 Nhân lực trong khách sạn :

1.3. Công tác quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn.

1.3.1 Vai trò bộ phận quản trị nguồn nhân lực

1.3.2 Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưỏng đến công tác quản lý nhân lực trong khách sạn:

1.3.4 Những yêu cầu với đối với công tác quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn.

2.3.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn.

1.3.6. Nội dung quản lý nhân lực trong khách sạn.

1.4. Các biện pháp quản lý lao động:

quản lý nguồn nhân lực
quản lý nguồn nhân lực

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty khách sạn Hoà Bình.

2.2. Đặc điểm cơ sở vật chất trong khách sạn.

2.2.1.Cơ sở vật chất khu lẽ tân .

2.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận ăn uống

2.2.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận lưu trú:

2.2.4. Cơ sở vật chất cña c¸c dÞch vô bổ sung :

2.3 Nguồn khách đến khách sạn Hoà Bình

2.3.1: kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh trong khách sạn năm 2006-2007

2.4 Cơ cấu tổ chức và phân công sắp xếp lao động trong khách sạn.

2.4.1 cơ cấu tổ chức :

2.4.2.Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khách sạn

2.3. Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực

2.3.1. Chế độ khen thưởng kỷ luật:

2.3.2. Các hình thức kỷ luật :

2.3.3 Tổ chức tiền lương

2.3.4 Quản lý lao động bằng hành chính .

2.3.5 Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động :

2.3.6 Đánh giá chung về công tác quản lý nguồn nhân lực :


Tham khảo đề cương giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại —> đề cương quản lý nguồn nhân lực


CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN (HOÀ B ÌNH)

3.1 Phưong pháp và mục tiêu của khách sạn Hòa Bình trong thời gian tới.

3.2.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng nhân lực tại khách sạn Hoà Bình.

3.2.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức:

3.2.2 Công tác đổi mới tuyển chọn nhân lực

3.2.3. Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực

3.2.4 Cải tiến công tác tiền lương.

3.2.5 kết luận nhận xét chương III.

KẾT LUẬN


Tham khảo bài mẫu báo cáo thực tập nhân sự tại đây —> báo cáo thực tập nhân sự

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo