Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự bài báo cáo thực tập – Khoá Luận

Rate this post

Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự bài báo cáo thực tập – Khoá Luận

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự bài báo cáo thực tập – Khoá Luận

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ 1
1.1.Khát chung về Công ty Cổ phần XYZ 1
1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 1
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2. Khái quát về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 7
1.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức 7
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 10
1.2.2.1. Khối kinh doanh 10
1.2.2.2. Khối sản xuất 10
1.2.2.3. Khối phục vụ- hỗ trợ 12
1.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất& kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2016 13
1.3.1. Những kết quả chung 13
1.3.2. Những kết quả khác 15
1.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 16
1.3.3.1. Những thuận lợi 16
1.3.3.2. Những thách thức 18
1.4. Một số đặc điểm kinh tế -kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng tại Công ty 19
1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 19
1.4.2. Nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức 20

Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự
Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ 23
2.1. Những đặc điểm chung vể lao động của Công ty 23
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần XYZ 27
2.2.1. Những hoạt động quản trị liên quan đến công tác tuyển dụng 27
2.2.2. Trách nhiệm của bộ phận làm công tác tuyển dụng 30
2.2.3. Quy trình tuyển dụng 31
2.2.3.1. Phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng 31
2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 33
2.2.3.3.Triển khai tuyển dụng 35
2.2.4. Chi phí cho công tác tuyển dụng 46
2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần XYZ 48
2.3.1. Những kết quả đã đạt được 48
2.2.2. Những mặt còn yếu 49

Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự
Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ 50
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 50
3.1.1. Phương hướng phát triển chung 50
3.1.2. Phương hướng phát triển trong phát triển nguồn nhân lực 51
3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần XYZ 52
3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty 52
3.2.1.1. Hoàn thiện lưu đồ tuyển dụng 52
3.2.1.2. Hoàn thiện bước phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng và triển khai tuyển dụng 53
3.2.1.3. Bước đánh giá thực hiện công việc 55
3.2.1.4. Bước tổng kết đánh giá công tác tuyển dụng 56
3.2.1.5. Điều chỉnh tiêu chí trong phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn 57
3.2.2. Nhóm giải pháp mở rộng nguồn tuyển dụng 59
3.2.2.1. Mở rộng nguồn bên trong. 59
3.2.2.2.Mở rộng nguồn bên ngoài 59
3.2.3. Nhóm giải pháp tăng tính chủ động trong việc xác định định mức tuyển dụng 60
3.2.4. Xây dựng văn hóa tuyển dụng 61
3.2.5. Những giải pháp khác 62
3.3. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước và chính quyên địa phương 63

ngoài Đề cương Tuyển Dụng Nhân Sự ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo