Đề cương tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho BCTT

Rate this post

Đề cương tuyển dụng và đào tạo : 1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho BCTT

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm
1.1.1.1. Tuyển dụng
1.1.1.2. Đào tạo
1.1.2. Mục tiêu của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.1.3. Ý nghĩa của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.1.3.1. Ý nghĩa của tuyển dụng
1.1.3.2. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực
1.2. Sự cần thiết của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.2.1. Sự cần thiết của tuyển dụng
1.2.2. Sự cần thiết của đào tạo
1.3. Các hình thức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.3.1. Tuyển dụng
1.3.1.1. Hình thức tuyển dụng nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
1.3.1.2. Hình thức tuyển dụng nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Đào tạo
1.3.2.1. Đào tạo trong công việc
1.3.2.2. Đào tạo ngoài công việc
1.3.2.3. Một số hình thức đào tạo khác
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng
1.4.1.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.1.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo
1.4.2.1. Vấn đề tổ chức và quản lý doanh nghiệp
1.4.2.2. Vấn đề cơ sở vật chất và cơ sở con người
1.4.2.3. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực với công tác đào tạo nguồn nhân lực
1.4.2.4. Các chức năng quản trị khác trong quản trị nhân lực
1.5. Các tiêu chí của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực
1.5.1. Các tiêu chí của tuyển dụng
1.5.2. Các tiêu chí của đào tạo
1.5.2.1. Đánh giá hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra
1.5.2.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo
1.5.2.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực theo trình độ
1.5.2.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua một số biện pháp khác

Đề cương tuyển dụng và đào tạo
Đề cương tuyển dụng và đào tạo

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XYZ
2.1. Tổng quan về XYZ
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XYZ
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Quá trình phát triển
2.1.1.3. Tên gọi và trụ sở
2.1.1.4. Phạm vi hoạt động
2.1.1.5. Quyền và nghĩa vụ của XYZ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của XYZ
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy của XYZ
2.1.2.2. Quản lý công ty
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ở XYZ
2.1.3.1. Phòng Hành chánh – Nhân sự
2.1.3.2. Phòng Kế toán – Tài chính
2.1.3.3. Phòng Hậu cần
2.1.3.4. Phòng Công nghệ thông tin
2.1.3.5. Phòng Thí nghiệm – KCS
2.1.3.6. Phòng Nghiên cứu Triển khai – Môi trường
2.1.3.7. Phân xưởng sửa chữa
2.1.3.8. Phân xưởng sản xuất
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực ở XYZ
2.2.1. Thực trạng lao động và tổ chức bộ máy quản lý – sản xuất của XYZ hiện nay
2.2.1.1. Cơ cấu lao động phân chia theo giới tính
2.2.1.2. Cơ cấu lao động phân chia theo độ tuổi
2.2.1.3. Cơ cấu lao động phân chia theo trình độ
2.2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Trạm
2.2.2.1. Nguồn cung cấp nhân sự
2.2.2.2. Quy trình công tác tuyển dụng tại XYZ –
2.2.3. Thực trạng về công tác đào tạo tại Trạm
2.2.3.1. Yêu cầu của việc đào tạo
2.2.3.2. Đối tượng áp dụng
2.2.3.3. Xác định nhu cầu và ngân sách đào tạo
2.2.3.4. Trách nhiệm sau khi đào tạo
2.2.4. Những nhận xét,đánh giá chung về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại XYZ
2.2.4.1. Về công tác tuyển dụng
2.2.4.2. Về công tác đào tạo

Đề cương tuyển dụng và đào tạo
Đề cương tuyển dụng và đào tạo

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XYZ-
3.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại XYZ
3.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực tại XYZ
3.1.1.1. Cần xác định nhu cầu tuyển dụng tương lại bằng một số chỉ tiêu định lượng
3.1.1.2. Phân tích mức cung nội bộ
3.1.2. Phân tích công việc
3.2. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại XYZ
3.2.1. Nhóm giải pháp về tuyển dụng
3.2.2. Nhóm giải pháp về đào tạo
3.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
3.2.2.2. Công tác đánh giá hiệu quả đào tạo
3.2.2.3. Các biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ngoài Đề cương tuyển dụng và đào tạo ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo