Đề tài báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH

Rate this post

Báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH

Đề tài này có thể áp dụng cho các công ty như sau nhé: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo, điện tử, ô tô, xe máy, công ty thời trang, mỹ phẩm, thuốc thú ý,..v.v..

Dịch vụ làm báo cáo thực tập tốt nghiệp nhân sự giá rẻ

sdt/zalo 0909 23 26 20

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ABC

.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH quảng cáo ABC

Ở phần này các em có thể vào website công ty mà e thực tập để lấy thông tin ngay mục Giới thiệu, còn đối với công ty không có website thì các em vào một số trang web thông tin doanh nghiệp, hồ sơ công ty,.v.v..để lấy thông tin nha

Cùng lúc đó, các em nhớ xin lịch sử hình thành của công ty mình thông qua phòng hành chính nhân sự, nếu không có thì các em cố gắng viết một đoạn văn bản nói lên sự hình thành của công ty.

.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

Phần này thì có thể tham khảo website công ty hoặc xin phòng hành chính nhân sự

.1.2.1. Chức năng

.1.2.2. Nhiệm vụ

.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH quảng cáo ABC

Xin phòng hành chính nhân sự

.1.3.1 Sơ đồ tổ chức

.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ máy quản lý

.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

Xin phòng kế toán số liệu 3 năm từ năm 2016 – 2018, sau đó đưa vào bảng excel tính tương đối, tuyệt đối, từ đó so sánh tăng giảm giữa các năm,, nguyên nhân vì sao có sự thay đổi vậy.

Tóm tắt chương 1

.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ABC

.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH quảng cáo ABC

.2.1.1. Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH quảng cáo ABC

Xin số liệu lao động trong 3 năm 2016 – 2018, tổng lao động, giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, biến động của số lượng qua 3 năm. Số nhân sự được cử đi đào tạo, đào tạo trong doanh nghiệp hay cử đi bên ngoài. Chi phí đào tạo,.v..v..

Từ đó phân tích cho chương 2 nói lên thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực hiện nay tại công ty

.2.1.2. Các nội dung đào tạo và phát triển nhân sự

báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

.2.1.3. Quy mô đào tạo qua các năm của công ty

.2.1.4. Những quy định về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của công ty

.2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH quảng cáo ABC

.2.2.1. Sơ đồ quy trình đào tạo của công ty

So đồ quy trình đào tạo tại công ty

.2.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo

.2.2.3. Xác định mục tiêu đào tạo

.2.2.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo

.2.2.5. Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực

.2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty trong thời gian qua

Từ những thực trạng phân tích trên, các em nhận xét, đánh giá ưu điểm đạt được và nhược điểm, nguyên nhân vì sao

.2.3.1. Ưu điểm

.2.3.2. Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

Tóm tắt nội dung chương 2

.CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ABC

ở chương này, dựa vào nhược điểm đã đưa ra ở chương 2.các em đưa ra các kiến nghị nhằm giúp hoạt động này của công ty trong thời gian tới.

.3.1. Kiến nghị 1

.3.2. Kiến nghị 2

.3.3. Kiến nghị 3

.3.4. Kiến nghị 4

.3.5. Kiến nghị 5

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Bạn nào không có thời gian viết Đề tài báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM…thì có thể liên hệ để mình, mình nhận viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo hành bài chỉnh sửa khi giáo viên yêu cầu ở mỗi lần gặp giáo viên.

  • sdt/zalo 0909 23 26 20
  • Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
Contact Me on Zalo