Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải. Khóa luận tốt nghiệp. Đề tài đề cương chi tiết

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

1.1.Tuyển dụng và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực

1.1.1.Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân lực

1.1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực

1.1.3. Những căn cứ dẫn đến tuyển dụng nhân lực

1.2.Quy trình tuyển dụng nhân lực

1.2.1.Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực

1.2.2.Lập kế hoạch tuyển dụng

1.2.3.Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng

1.2.3.1 Các nguồn nhân sự tuyển dụng

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải. Khóa luận tốt nghiệp. Đề tài đề cương chi tiết

1.2.3.2 Các hình thức tuyển dụng nhân sự

1.2.4.Xác định địa điểm và thời gian tuyển dụng

1.2.5.Thông báo tuyển dụng

1.2.6.Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ

1.2.7.Xem xét đơn xin việc

1.2.8.Kiểm tra trình độ của ứng cử viên

1.2.8.1 Thi viết

1.2.8.2 Thi vấn đáp

1.2.8.3 Trắc nghiệm

1.2.8.4 Phương pháp mô phỏng tình huống

1.2.8.5. Phỏng vấn ứng cử viên

1.2.9.Kiểm tra lý lịch

1.2.10.Quyết định tuyển chọn và kiểm tra sức khoẻ

1.2.11.Tuyển dụng bổ nhiệm

1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VẬN TẢI LIÊN DOANH QUỐC TẾ ABC

2.1. Tổng quan về công ty liên doanh quốc tế ABC

2.1.1.Giới thiệu chung về công ty

2.1.1.1 Tên và địa chỉ công ty

2.1.1.2 Quá trình thành lập công ty

2.1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ

2.1.1.4 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

2.1.1.5 Đối thủ cạnh tranh của công ty

2.1.1.6 Đối tượng và địa bàn kinh doanh của công ty

2.1.1.7 Đặc điểm về lao động của công ty

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải. Khóa luận tốt nghiệp. Đề tài đề cương chi tiết

2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2019.

2.1.3.1 Về doanh thu và lợi nhuận:

2.1.3.2 Về tình hình tài chính của công ty:

2.1.3.3.Về thu nhập của người lao động

  1. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty vận tải liên doanh quốc tế ABC
  2. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty

1.1 Lược đồ quy trình tuyển dụng

1.2 Nội dung quy trình

  1. Tình hình tuyển dụng trong 3 năm 2017 – 2019

2.1 Tình hình biên động nhân sự tại công ty

2.2 Tình hình lao động của công ty năm 2019

  1. Một số đánh giá ,nhận xét về công tác tuyển dụng tại công ty

3.1 Ưu điểm trong công tác tuyển dụng

3.2 Hạn chế trong công tác tuyển dụng của công ty

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VẬN TẢI LIÊN DOANH QUỐC TẾ ABC.

  1. Phương hướng phát triển của công ty
  2. Phương hướng phát triển chung của công ty

1.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

1.2 Mục tiêu công ty đưa ra

  1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty
  2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty
  3. Một số kiến nghị, đề xuất

1.1 Kết hợp khoa học với tuyển chọn khách quan và tuyển chon chủ quan

1.2 Soạn ra một mẫu hồ sơ thành công điển hình

1.3 Tạo “Thương hiệu” nguồn nhân lực để giữ chân nhân viên

1.4 Đầu tư để tạo nguồn tuyển dụng

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải. Khóa luận tốt nghiệp. Đề tài đề cương chi tiết

  1. Một số giải pháp

2.1 Hoàn thiện thủ tục sàng lọc hồ sơ

2.2 Hoàn thiện công tác kiểm tra thi viết và phỏng vấn

2.3 Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực lâu dài

2.4 Nâng cao trình độ cho các cán bộ phòng nhân sự

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liên hệ tải bài Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vận tải qua ZALO 0909 23 26 20

 

Contact Me on Zalo