Học thuyết tạo động lực và ứng dụng để tạo động lực làm việc cho người lao động

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Học thuyết tạo động lực và ứng dụng để tạo động lực làm việc cho người lao động   để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

                      – Lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động

                      – Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty may

                      – Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực

Các học thuyết tạo động lực

– Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow
Theo ông nhu cầu của con người được chia làm năm cấp bậc tăng dần: nhu cầu sinh lý – nhu cầu vật chất, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội – nhu cầu hội nhập, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự hoàn thiện. Sau khi một nhu cầu nào đó đã được thỏa mãn thì nhu cầu ở cấp bấc cao hơn kế tiếp sẽ xuất hiện.

– Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg
Thuyết này chia các nhân tố làm hai nhóm: nhóm nhân tố động viên, nếu nhân viên được đáp ứng sẽ mang lại sự thỏa mãn trong công việc cho họ, ngược lại nhân viên sẽ không có sự thỏa mãn; nhóm nhân tố duy trì, nếu ñược ñáp ứng sẽ không có sự bất mãn trong công việc, ngược lại sẽ dẫn ñến sự bất mãn.

– Thuyết kỳ vọng của Victor – Vroom
Theo Victor – Vroom thì hành vi và ñộng cơ làm việc của con người không nhất thiết ñược quyết ñịnh bởi hiện thực mà nó ñược quyết ñịnh bởi nhận thức của con người về những kỳ vọng của họ trong tương lai ñó là hiểu ñược mục tiêu cá nhân và mối quan hệ giữa nỗ lực và thành tích, giữa thành tích và phần thưởng.

– Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams
Công bằng là yếu tố quan tâm ñặc biệt của người lao ñộng, họ luôn so sánh những gì họ ñã ñóng góp cho doanh nghiệp với những gì mà họ nhận ñược từ doanh nghiệp, ñồng thời họ còn so sánh những gì mà họ nhận ñược với những gì mà người khác nhận ñược.

– Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner
Học thuyết này dựa vào nhũng công trình nghiên cứu của B.F.Skinner hướng vào việc làm thay ñổi hành vi của con người thông qua các tác ñộng tăng cường.

– Mô hình ñặc ñiểm công việc của Hackman & Oldham
Hackman và Oldham ñã xây dựng mô hình này nhằm xác ñịnh cách thiết kế công việc sao cho người lao ñộng có ñược ñộng lực làm việc ngay từ bên trong họ cũng như tạo ñược sự thỏa mãn công việc nói chung và tạo ñược hiệu quả công việc tốt nhất.

Ứng dụng của các học thuyết để tạo động lực làm việc cho người người lao động.

Qua quá trình nghiên cứ các học thuyết khác nhau thấy có những quan điểm khác nhau về tạo động lực làm việc đối với người lao động. Tuy nhiên, đều có điểm chung là để tạo động lực làm việc cho người lao động thì nhà quản lý cần phải mang lại sự thỏa mãn nhu cầu nào đó cho người lao động.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty may

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo