Hướng dẫn hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp

Rate this post
Đối với đề tài có nội dung gắn liền với đơn vị thực tập, kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:
Trang bìa (theo mẫu)
Trang phụ bìa (theo mẫu)
Trang Lời cảm ơn
Trang Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)
Trang Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu)
Trang Mục lục
Trang Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Trang Danh sách các bảng sử dụng
Trang Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

LỜI MỞ ĐẦU: nêu lý do chọn đề tài.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP (NƠI THỰC TẬP)
1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
1.3 Cơ cấu tổ chức
1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 -5 năm
1.5 Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SV CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP THỰC TẬP
2.1 Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo chủ đề thực tập tại đơn vị
2.2 Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích ở mục 2.1
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ NHẰM KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ Ở MỤC 2.2
3.1 Kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế ở mục 2.2
3.2 Các kiến nghị khác (nếu có)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC (nếu có)

3.2. Hình thức trình bày
3.2.1. Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ Lời mở đầu cho đến Kết luận được giới hạn trong khoảng từ 23 đến 25 trang). Trong đó:
– Lời mở đầu: 1 trang
– Chương 1: 4 trang
– Chương 2: 14-16 trang
– Chương 3: 3 trang
– Kết luận: 1 trang
3.2.2. Quy định định dạng trang:
– Khổ trang: A4
– Canh lề trái, lề phải, đầu trang và cuối trang: 2,5 cm
– Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13
– Cách dòng (Line Space): 1.5
– Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.
3.2.3. Đánh số trang
– Từ trang bìa đến trang Mục lục đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv…), canh giữa ở đầu trang.
– Từ Lời mở đầu đến Tài liệu tham khảo đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.
Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo