Khái niệm Qũy tiền lương và nguồn hình thành quỹ lương

Rate this post

Khi làm báo cáo thực tập nhân sự, đặc việt các bạn chọn đề tài về lương thưởng. Thì phần cơ sở lý luận về quỹ tiền lương rất cần Khái niệm quỹ tiền lương và nguồn hình thành quỹ lương

Bài viết này, Admin chia sẻ đến các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự về quỹ tiền lương cho nhân viên. 

Khái niệm Quỹ tiền lương và nguồn hình thành quỹ lương

1.2.6.1 Khái niệm

Quỹ tiền lương trong đơn vị là toàn bộ tiền lương của đơn vị trả cho tất cả những loại lao động thuộc đơn vị quản lý và sử dụng. Thành phần quỹ lương bao gồm các khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc nghỉ phép hoặc đi học, các loại tiền thưởng, các khoản phụ cấp thường xuyên ( phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm….). Kế toán phân loại quỹ tiền lương của đơn vị thành 2 loại cơ bản:

– Tiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm nhiệm vụ chính đã quy định bao gồm: Tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng.

Xem thêm: Tài liệu: Các thuyết về động viên và tạo động lực làm việc cho nhân viên, HAY NHẤT

– Tiền lương phụ là tiền lương phải cho người lao động trong thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, đi họp, đi học.

Về nguyên tắc quản lý tài chính, các đơn vị phải quản lý chặt chẽ quỹ tiền lương như chi quỹ lương đúng mục đích, chi không vượt quá tiền lương cơ bản tính theo số lượng lao động thực tế trong đơn vị, hệ số và mức lương cấp bậc, mức phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm: Báo cáo: Các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực

1.2.6.2 Nguồn hình thành quỹ lương

Quỹ lương kế hoạch được căn cứ vào kế hoạch hoạt động và tiến độ thực hiện dự án của Công ty

Quỹ lương từ các hoạt động đầu tư khác ngoài lĩnh vực hoạt động chính của Công ty( nếu có)

Quỹ lương dự phòng từ năm trước chuyển sang( nếu có)

Trong quá trình viết bài, nếu bạn gặp phải khó khăn cần hỗ trợ hoàn thành bài báo cáo thực tập nhân sự. Hãy liên hệ Dịch vụ viết báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net qua Số Zalo: 0973 287 149

Contact Me on Zalo