Mẫu báo cáo thực tập nhân sự chạy SPSS đạt 9 điểm

Rate this post
Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Mẫu báo cáo thực tập nhân sự chạy SPSS để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

MỤC LỤC
LỜI DẪN 9
CHƯƠNG 1 2
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2
1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
1.6 CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO 5
CHƯƠNG 2 7
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 7
2.1 CÁC KHÁI NIỆM: 7
2.1.1 Khái niệm về sự hài lòng của nhân viên 7
2.2 CÁC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 8
2.2.1 Thuyết nhu cầu của Maslow 8
2.2.2 Thuyết công bằng của Adams 10
2.2.3 Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 10
2.2.4 Lý thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg 11
2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 11
2.3.1. Thu nhập (Income) 11
2.3.2. Đào tạo và thăng tiến: 12
2.3.3. Cấp trên (Supurior) 12
2.3.4. Đồng nghiệp (Colleague) 13
2.4.5. Đặc điểm công việc (Job characteristics) 13
2.4.6. Điều kiện làm việc (Working Condition) 14
2.4.7. Phúc lợi (Benefit) 14
2.4. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 14
2.4.1. Nghiên cứu của Foreman Facts 14
2.4.2. Nghiên cứu của Weiss, Dawis, England và Lofquist 14
2.4.3. Nghiên cứu của Smith Et Al 15
2.4.4. Nghiên cứu của Schemerhon 15
2.4.5. Nghiên cứu của Spector 15
CHƯƠNG 3 16
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1 TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16
3.3 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 16
(Nguồn: nghiên cứu) 16
3.3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 16
3.4. THU THẬP THÔNG TIN 18
3.4.1 Thông tin thứ cấp 18
3.4.2 Thông tin sơ cấp 18
3.4.3 Xác định nội dung nghiên cứu và phân tích dữ liệu 19
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 23
4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 23
4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 23
Ngành nghề sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay 24
4.1.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty 28
4.2 PHÂN TÍCH KẾ QUẢ KHẢO SÁT 33
4.2.1 Thống kê mô tả 33
4.2.2 Kiểm định trung bình (Mean) 36
4.2.3 Kiểm định Cronback Alpha 38
4.2.3. Phân tích nhân tố EFA 41
4.2.4 Kiểm định ANOVA 44
4.2.5 Hồi qui tuyến tính 46
CHƯƠNG 5: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48
5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48
5.2 KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ 48
5.2.1 Ưu điểm 48
5.2.2 Khuyết điểm 49
5.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 49
5.3.1. Xây dựng chính sách tiền lương hiệu quả: 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
PHỤ LỤC 51

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình được tốt nhất!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo