Mẫu báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch nhân sự

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin được chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu là Mẫu báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch nhân sự để các bạn tham khảo.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HẠ LONG 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long. 3
1.1.1. Giới thiệu sơ lược vài nét về công ty về Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long 3
1.1.2. Lịch sử ra đời và phát triển công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long 4
1.1.3. Đặc điểm về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty 6
1.1.4. Đặc điểm thị trường 8
1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long 9
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 9
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 11
1.2.2.1. Hội đồng quản trị 11
1.2.2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị 11
1.2.2.3. Ban kiểm soát 11
1.2.2.4. Ban giám đốc 12
1.2.2.5. Các phòng ban gồm 12
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long 14
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HẠ LONG 18
2.1. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Hạ Long 18
2.1.1. Những yếu tố bên ngoài công ty 18
2.1.1.1. Chính sách của nhà nước về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 18
2.1.1.2. Tình hình nguồn nhân lực 18
2.1.1.3. Cạnh tranh với các doanh nghiệp khác về nguồn nhân lực 19
2.1.2. Những yếu tố bên trong công ty 19
2.1.2.1. Quy mô của công ty 19
2.1.2.2. Chính sách sử dụng nhân lực của công ty 20
2.1.2.3. Năng lực tài chính của công ty 22
2.1.2.4. Tình hình biến động nhân sự của công ty trong những năm gần đây 22
2.2. Đặc điểm nhân lực tại công ty 26
2.1.1. Số lượng lao động 26
2.1.2. Chất lượng lao động 27
2.3. Thực trạng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực tại công ty 28
2.3.1. Dự báo về cầu nhân lực 28
2.3.2. Dự báo về cung nhân lực 30
2.3.3. Cân đối cung và cầu nhân lực 31
2.4. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế hoạch nhân sự của công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long 33
2.4.1. Ưu điểm 33
2.4.2. Nhược điểm 33
2.4.3. Nguyên nhân tồn tại 34
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN HẠ LONG 35
3.1. Đối với công ty 35
3.2. Đối với công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long 35
3.2.1. Dự báo cầu nhân lực 35
3.2.2. Dự báo cung nhân lực 39
3.2.3. Chính sách cân đối cung cầu nhân lực 41
3.2.4. Thực hiện các chính sách 42
3.2.5. Kiểm tra và đánh giá 42
KẾT LUẬN 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo