Mẫu cấu trúc bài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin được chia sẻ kinh nghiệm làm báo cáo thực tập qua Mẫu cấu trúc bài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực để các bạn sinh viên làm tài liệu tham khảo cho riêng mình.

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 8
2.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nhân lực tại doanh nghiệp 8
2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp 10
2.3. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp 11
2.3.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
2.3.2 Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
2.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 24
2.4.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp 25
2.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về người lao động 27
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG 29
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 29
3.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của Công ty 29
3.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty 30
3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 31
3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2012 36
3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 38
3.2.1. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 38
3.2.2. Thực trạng công tác triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 39
3.3. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 54
3.3.1. Lao động 54
3.3.2. Sản phẩm 58
3.3.3. Thị trường lao động 59
3.3.4. Luật pháp, chính sách của nhà nước 60
3.4. Nhận xét về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 61
3.4.1. Ưu điểm chủ yếu 61
3.4.2. Hạn chế chủ yếu và nguyên nhân của hạn chế 62
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG 65
4.1. Quan điểm định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty giai đọan 2012-2015 65
4.1.1 Quan điểm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty 65
4.1.2 Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 66
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 67
4.2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp 67
4.2.2 . Xây dựng tiêu thức đánh giá nhân viên rõ ràng, cụ thể 75
4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 77
4.2.4 Bố trí lao động hợp lý 78
4.2.5 Định hướng nghề nghiệp 80
4.2.6 Tạo động lực khuyến khích lao động 82
4.2.7 Xây dựng văn hóa Công ty 84
KẾT LUẬN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành bài báo cáo thực tập đạt kết quả cao nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo