Mẫu đề cương báo cáo thực tập nhân sự tại công ty cổ phần

Rate this post
Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Mẫu đề cương báo cáo thực tập nhân sự tại công ty cổ phần để các ban làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình.

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Vai trò của công tác tuyển dụng 3
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển dụng 4
1.1.4 Các yêu cầu đối với quá trình tuyển dụng 5
1.2 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG 6
1.2.1 Tuyển mộ nhân lực 6
1.2.2. Tuyển chọn nhân lực 7
1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 10
2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 10
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Công ty CP ô tô Trường Hải 10
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải 10
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 11
2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải 12
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 13
2.2.1 Thực trạng của công tác tuyển dụng tại Công ty CP ô tô Trường Hải 13
 Phương pháp tuyển mộ 16
 Quá trình tuyển mộ 16
 Kết quả của công tác tuyển mộ tại Công ty 18
2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 21
2.3.1 Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty 21
2.3.2 Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty 22
2.3.3 Nguyên nhân 22
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI 23
CÔNG TY CỔ PHÂN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 23
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 23
3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 23
3.2.1 Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng 23
3.2.2 Phát huy tối đa hiệu quả của kênh tuyển mộ đã lựa chọn 24
3.2.3 Xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng 25
3.2.4 Đánh giá sau tuyển dụng 26
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 26
3.3.1 Tăng cường công tác chỉ đạo từ Tổng giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty 26
3.3.2 Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyển dụng 27
KẾT LUẬN 28
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo