Mục tiêu của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Rate this post

Mục tiêu của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻZALO 0909 23 26 20

Ngày nay, trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng từng ngày, từng giờ đến tiến trình phát triển xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam đều nhận thức rõ vai trò của chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay phải có khả năng thích ứng cao với các yêu cầu không ngừng thay đổi của kỹ thuật và khả năng chuyển đổi nghề.

Mục tiêu của tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp:

Nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức, đào tạo người lao động phù hợp với công việc.

Giúp cho đội ngũ công nhân mới làm quen với công việc.

Cập nhật thông tin, kiến thức mới cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là lao động quản lý.

Chuẩn bị đội ngũ kế cận trong định hướng phát triển tương lai của doanh nghiệp.

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nhân sự – Cơ sở lý luận

Người lao động sau các khóa đào tạo sẽ được hiểu biết hơn, thành thạo kỹ năng hơn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng được sự phát triển quy mô, đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường.

Contact Me on Zalo