Nghiên cứu trên thế giới về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp hiện nay

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Nghiên cứu trên thế giới về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp hiện nay để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập cho mình.

Tổng quan nghiên cứu vấn đề
Từ thời cổ đại, tư tưởng về hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp đã được hình thành ở dạng sơ khai. Tư tưởng ấy được hình thành và biểu hiện thông qua việc phân chia giai cấp, tùy thuộc vào địa vị và tầng lớp xuất thân của con người trong xã hội. Sự áp đặt của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị thể hiện sự bất bình đẳng trong sự phân công lao động xã hội.
Khi xã hội thay đổi, yêu cầu đối với một nghề nào đó cũng như với người lao động cũng thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Vì thế yêu cầu đặt ra là phải đào tạo học vấn và tay nghề cho người lao động. Điều này cho thấy người lao động phải có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ, đáp ứng được yêu cầu của nghề thì mới có khả năng đảm bảo sản xuất lao động và thúc đẩy xã hội phát triển.
Năm 1849, cuốn sách “hướng dẫn lựa chọn nghề” được xuất bản lần đầu ở Pháp là cuốn sách đầu tiên nói về hướng nghiệp. Cuốn sách cho rằng giáo dục hướng nghiệp góp phần thúc đẩy xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ.
Năm 1883, nhà Tâm lí học người Mĩ Ph.Ganton đã trình bày công trình thí nghiệm với mục đích lựa chọn nghề. Năm 1890, James Mc Keen Cattell- giáo sư Tâm lí học trường đại học Penylvania (Mĩ) đã xây dựng các Test đầu tiên để đo lường và đánh giá thành công học đường của sinh viên.

Năm 1908, Frank.Parson đã xuất bản cuốn “Lựa chọn nghề nghiệp” (choosing vacation). Sau này cuốn sách được coi là nền tảng của ngành Tư vấn hướng nghiệp. Cuốn sách trình bày cơ sở của việc hướng nghiệp và lựa chọn nghề. Đồng thời nêu lên tiêu chí về sự phù hợp nghề của mỗi cá nhân. Từ đó có sự lựa chọn nghề phù hợp.
Ở Nga cuốn sách về hướng nghiệp “Lựa chọn khoa và điểm qua chương trình Đại học tổng hợp” có nêu lên ý nghĩa về lựa chọn nghề khi thi vào trường đại học được xuất bản lần đầu tiên năm 1897 (tác giả giáo sư trường Đại học Tổng hợp Petecbua.B.F.Kapeev). Tất cả việc lựa chọn nghề ở nhiều nước trên thế giới vẫn còn giới hạn trong sự bất bình đẳng xã hội. Các tác phẩm nghiên cứu về hướng nghiệp trên thế giới chỉ nhằm mục đích tăng cường lợi nhuận thông qua việc bóc lột tối đa sức lao động của con người lao động.
Sau cách mạng Tháng 10 Nga, vấn đề lựa chọn nghề đã có dấu hiệu mới. Nó đã gắn liền với vai trò tích cực chủ động của con người. Không chỉ gắn liền với lợi ích kinh tế mà còn tạo điều kiện phát triển nhân cách cho mỗi cá nhân. Từ những năm 20, 30 của thế kỉ XX, công tác hướng nghiệp được triển khai trên đất nước Xôviết nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CHNH- HĐH. Việc đào tạo nhân lực và đội ngũ cán bộ đặc biệt là vấn đề lựa chọn nghề cho mỗi công nhân của đất nước được đặc biệt quan tâm. Năm 1927, ở Lêningrat đã tổ chức hướng nghiệp để tuổi trẻ và cha mẹ học sinh làm quen và có sự hiểu biết nhất định về nghề nghiệp. Năm 1930 ở Matxcơva thành lập phòng tư vấn và lựa chọn nghề trực thuộc TW Đoàn Thanh niên cộng sản Lênin. Phòng đã nghiên cứu, phổ biến những kinh nghiệm tiêu biểu của cơ quan tư vấn nghề, đặc biệt là sự lựa chọn nghề của tuổi trẻ trong các trường phổ thông Mĩ thuật. Hoạt động giúp cho thế hệ trẻ hiểu được rằng, xã hội muốn phát triển cần sự góp sức, khả năng, trí tuệ của bản thân họ. Đồng thời

giúp họ chọn cho mình một vị trí trong cơ cấu nghề nghiệp xã hội phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của mỗi cá nhân. Trên cơ sở ấy, Lênin cũng yêu cầu học sinh phải làm quen với khoa học, kĩ thuật, với cơ sở của nền sản xuất hiện đại. Nhà giáo dục lỗi lạc N.K. Crupxkaia đã từng nêu luận điểm “tự do chọn nghề” cho mỗi thế hệ trẻ. Họ phải nhận thức được yêu cầu ngày càng lớn của xã hội đối với sản xuất và người lao động. Vì thế giáo dục hướng nghiệp phải giúp các em phát huy hững thú, năng lực nghề nghiệp, đồng thời có thái độ lao động đúng đắn và động cơ chọn nghề trong sáng.
Trên cơ sở luận điểm của Các Mác- Lênin, các nhà giáo dục Liên Xô như: B.E.Kapeev, X.IA Batusev, X.A.Saporunxki, V.A.Poliacov trong quá trình nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa hướng nghiệp và các hoạt động sản xuất xã hội, những nguyên tắc, phương pháp thực hành lao động nghề nghiệp cho học sinh THPT tại cơ sở học tập. Nếu thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho thế hệ trẻ kịp thời sẽ giúp cho họ có được sự phù hợp giữa bản thân và nhu cầu xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay, thế giới đang bước vào thời kì công nghiệp và phát triển hậu công nghiệp. Xã hội có thêm rất nhiều ngành nghề trong hệ thống nghề nghiệp ở tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…Vì vậy ở tất cả các quốc gia trên thế giới phải xác định vai trò cần thiết của công tác giáo dục hướng nghiệp. Đã xuất hiện trung tâm nghiên cứu khoa học hướng nghiệp, trung tâm hướng nghiệp, đào tạo giáo viên, chuyên gia tư vấn trong và ngoài trường Đại học. Ví dụ: INETOP (Viện nghiên cứu quốc gia về lao động và hướng nghiệp); CNAM (học viện quốc gia về nghệ thuật và nghề nghiệp ở Pháp). Kết quả của công tác giáo dục hướng nghiệp không thể nhìn thấy trong thời gian ngắn mà nó thể hiện trong sự phân công lao động xã hội, kết quả sản xuất xã hội trong thời gian dài. Kết quả đó còn là sự phù hợp giữa nhu cầu của xã hội và sự đáp ứng được nhu cầu xã hội của người lao động.

Các bạn tham khảo bài viết: Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường hiện nay

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo