Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

                   Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

                  – Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

                  – Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải

Nhân tố thuộc về xã hội
Nhân tố thuộc về tính năng xã hội, bao gồm : pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách,…
Chính sách sử dụng nguồn nhân lực
Chính sách sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý, tạo động lực cho nguồn nhân lực phát huy được tính năng động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý…
Để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực GD – ĐT nhà nước, ngành GD -ĐT cần ban hành những chính sách như :
+ Chính sách tiền lương phù hợp
+ Chính sách phụ cấp ưu đãi hợp lý đối với các chức danh, học hàm, giảng viên chính…
+ Chính sách sử dụng nhân tài, nhân lực có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ, PGS, GS) là những yếu tố góp phần phát triển nguồn nhân lực của nhà trường.
+ Chính sách phong tặng danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, phong tặng học hàm: Phó Giáo Sư, Giáo sư… phải được duy trì thường xuyên, công khai nhằm tôn vinh sự đóng góp của nhà giáo.

Quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực của tổ chức
* Quy mô nguồn nhân lực.
+ Quy mô nguồn nhân lực tức là nói ñến tổng số nguồn nhân lực hiện có của một tổ chức tại thời ñiểm xác ñịnh, là toàn bộ người lao ñộng cụ thể tham gia vào quá trình lao ñộng.
+ Về mặt chất của quy mô nguồn nhân lực là nói ñến yếu tố tinh thần (thái ñộ, ñộng cơ, hành vi, phẩm chất ñạo ñức), trình ñộ chuyên môn,… ñược ñúc kết trong mỗi cá nhân người lao ñộng.
+ Quy mô của nguồn nhân lực chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tổ chức, ñơn vị và cùng với các yếu tố khác do ñó quy mô thường xuyên biến ñộng theo thời gian.
* Cơ cấu nguồn nhân lực:
Cơ cấu nguồn nhân lực trong tổng thể nguồn nhân lực là xét ñến mức ñộ ảnh hưởng các mối quan hệ giữa các thành phần (trình ñộ chuyên môn, ñộ tuổi, thâm niên công tác) của các bộ phận, lĩnh vực trong tổ chức, ñơn vị với mục tiêu, nhiệm vụ. Cơ cấu NNL của tổ chức không hợp lý sẽ ảnh hưởng xấu ñến phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức, ñơn vị.
Các nhân tố thuộc về nguồn nhân lực
Học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn: ñây là yếu tố thuộc về cá nhân bao gồm người lao ñộng, xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của học tập nâng cao trình ñộ nhằm theo kịp với sự phát triển của khoa học, công nghệ.
Năng lực quản lý, ñiều hành của cán bộ quản lý có tầm nhìn về con người từ khâu tuyển dụng, ñào tạo, sử dụng…ñể góp phần phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.

Bài viết về Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực  sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực để có những phương thức giải quyết hiệu quả.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo