Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

                      – Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

                      – Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải
Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu của tổ chức
Cơ cấu NNL của một tổ chức là đề cập đến thành phần, tỷ trọng và vai trò của các bộ phận NNL trong tổ chức ñó.
Cơ cấu NNL phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức có nghĩa là thành phần, tỷ trọng, vai trò của các bộ phận NNL đó phải xuất từ nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức. Để xác lập cơ cấu hợp lý thì cơ cấu này phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ, mục tiêu để phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực
Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của một cá nhân là toàn bộ những năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái ñộ – hành vi) về một lĩnh vực cụ thể nắm vững ñược bởi một cá nhân, sự phối hợp những năng lực ñó hợp thành tổng thể thống nhất cho phép thực hiện một số công việc hoặc hoạt ñộng cụ thể cho một phạm vi nghề nghiệp nhất ñịnh.
Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực
Kỹ năng là sự nắm vững, sự thuần thục các công cụ, các kỹ thuật hay các phương pháp cần thiết ñể thực hiện một hoạt ñộng cụ thể nào ñó. Kỹ năng chỉ có thể lĩnh hội ñược thông qua tình huống thực tế hoặc mô phỏng thực tế. Nói cách khác, kỹ năng chỉ có thể ñược hình thành thông qua thực làm, cùng với việc chủ ñộng áp dụng các phương pháp cụ thể. Xét về phạm trù năng lực thì kỹ năng là làm chủ khả năng áp dụng các kỹ thuật, phương pháp và công cụ ñể giải quyết công việc.
Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực
Trình ñộ nhận thức của người lao ñộng là trình ñộ phản ánh mức ñộ sự hiểu biết về chính trị, xã hội và tính tự giác trong hoạt ñộng lao ñộng tạo ra sản phẩm.

Nâng cao động lực thúc đẩy của nguồn nhân lực
Động cơ là động lực tâm lý nội sinh gây ra và duy trì hoạt động của cá nhân và khiến cho hoạt động ấy diễn ra theo mục tiêu và phương hướng nhất định. Động cơ là những gì thôi thúc con người có những ứng xử nhất định một cách vô thức hay hữu ý và thường gắn với nhu cầu. Động lực là cái thúc đẩy làm cho biến đổi, phát triển.

Bài viết về Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức  sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về Nội dung phát triển nguồn nhân lực để có những phương thức giải quyết hiệu quả.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo