Đề cương báo cáo thực tập: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty

Rate this post

Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Đây là một đề tài báo cáo thực tập được nhiều sinh viên lựa chọn khi viết báo cáo. 

Dưới đây, admin chia sẻ đến các bạn Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập Nhân sự với đề tài trên.Nếu thấy hay và hữu ích hã để lại bình luận đánh giá tốt nhé!

Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp

Đề tài: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty

Chương 1. Cơ sở lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực

1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
  • 1.1.1.1. Nguồn nhân lực
  • 1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.5.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực

 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
  • 1.2.1.1 Khái niệm
  • 1.2.1.2 Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
  • 1.2.2.1 Khái niệm
  • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
  • 1.2.2.3.Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp
  • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
  • 1.2.3.1 Khái niệm
  • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
  • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
  • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
  • 1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ nguồn nhân lực
  • 1.2.4.1 Khái niệm
  • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
  • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực

 • 1.3.1. Môi trường bên ngòai
 • 1.3.2 Môi trường bên trong

Xem thêm bài viết chi tiết: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty

Chương 2: Giới thiệu chung về công ty

 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 2.4. Đặc điểm một số nguồn lực chủ yếu
 • 2.5. Kết quả và hiệu quả kinh doanh

Chương 3: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty

3.1. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

 • 3.1.1. Thực trạng sử dụng lao động của Công ty
  • 3.1.1.1. Đánh giá về chất lượng lao động thể hiện qua trình độ
  • 3.1.1.2. Thực trạng lao động của Công ty theo giới tính
  • 3.1.1.3. Thực trạng lao động của Công ty theo độ tuổi
 • 3.1.2. Công tác hoạch định nhân lực tại Công ty
  • 3.1.2.1. Phân tích công việc
  • 3.1.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực
 • 3.1.3. Công tác tuyển dụng nhân lực
  • 3.1.3.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
  • 3.1.3.2. Quy trình tuyển dụng
  • 3.1.3.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
  • 3.1.3.4. Nội dung tuyển dụng
  • 3.1.3.5. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
 • 3.1.4. Công tác đào tạo và phát triển
  • 3.1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
  • 3.1.4.2. Quy trình đào tạo
  • 3.1.4.3. Xác định mục tiêu đào tạo
  • 3.1.4.4. Xác định đối tượng đào tạo của Công ty
  • 3.1.4.5. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 3.1.5. Đãi ngộ nhân viên
  • 3.1.5.1.Yếu tố vật chất
  • 3.1.5.2.Yếu tố tinh thần

3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty

 • 3.2.1. Ưu điểm
 • 3.2.2. Nhược điểm

Xem thêm bài viết khác: Tài liệu: Tầm quan trọng của Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

4.1. Mục tiêu và định hướng của Công ty

 • 4.1.1. Mục tiêu
 • 4.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty

4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty

 • 4.2.1.Công tác tuyển dụng nhân lực
 • 4.2.2. Công tác đào tạo và phát triển
 • 4.2.3. Đãi ngộ nhân viên

4.3. Một số kiến nghị

Kết luận

Ngoài ra admin cũng có chia sẻ nhiều đề cương chi tiết, Danh sách dề tài báo cáo thực tập nhân sự tại Website: Vietbaocaothuctap.net. Ngoài ra, tại đây admin vẫn có nhận viết báo cáo thực tập hộ, hỗ trợ bạn sinh viên nào gặp khó khăn khi làm bài

Contact Me on Zalo