Báo cáo thực tập phát triển nguồn nhân lực trong hội nhập quốc tế

Rate this post

Chia sẻ Đề tài báo cáo thực tập Nhân sự đến các bạn sinh viên chuẩn bị viết báo cáo thực tập. Lĩnh vực Nhân sự có nhiều chủ đề để các bạn chọn như: Tuyển dụng, Lương thưởng, Đãi ngộ, Đào tạo,..Bài viết này, chia sẻ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập: Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong hội nhập quốc tế.

Và còn rất nhiều Bài báo cáo thực tập Nhân sự chi tiết, đầy đủ nhất được chia sẻ tại Website: Baocaothuctap.net. Các bạn truy cập để tham khảo viết bài báo cáo thực tập hơn nhé!

Đề tài: Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong hội nhập quốc tế

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực chất lượng

 • Khái niệm nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Khái niệm nguồn nhân lực
  • Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao
  • Khái niệm phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao
 • Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao
  • Vai trò của NNL chất lượng cao trong phát triển kinh tế
  • Vai trò của NNL chất lượng cao đối với yêu cầu hội nhập quốc tế
  • Vai trò của NNL chất lượng cao trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất
  • Vai trò của NNL chất lượng cao ở tỉnh Bắc Giang hiện nay
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
  • Những nhân tố ảnh hưởng đến số lượng NNL
  • Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL
 • Kinh nghiệm phát triển NNL chất lượng cao
  • Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình phát triển
  • Kinh nghiệm của một số tỉnh thành ở Việt Nam trong quá trình phát triển
  • Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Giang

Xem thêm: 

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

      2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội

 •         2.1.1. Điều kiện tự nhiên
 •         2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội
 •         2.1.3. Dân số
 •        2.1.4. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế

2.2. Chủ trương, chính sách của tỉnh Bắc Giang  trong thời kì hội nhập

 • 2.2.1. Chủ trương, chính sách của tỉnh giai đoạn 2010-2015
 • 2.2.2. Chủ trương, chính sách của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bắc Giang

 • 2.3.1. Dân số và cơ cấu lao động
 • 2.3.2. Sự phát triển về chất lượng lao động
 • 2.3.3. Chính sách đãi ngộ
 • 2.3.4. Thực trạng về việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

2.4. Đánh gia chung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang

 • 2.4.1. Những thành tựu đạt được về phát triển NNL chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang
 • 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển NNL chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh hội nhập
 • 2.4.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển NNL chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang

 Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực

3.1. Quan điểm và định hướng phát triển NNL chất lượng cao ở tỉnh Bắc Giang

 • 3.1.1. Quan điểm phát triển NNL chất lượng cao
 • 3.1.2. Định hướng về phát triển NNL chất lượng cao

3.2. Những giải pháp nhằm phát triển NNL chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang

 • 3.2.1. Giải pháp về đầu tư cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
 • 3.2.2. Giải pháp về phát triển số lượng, thể lực của người lao động
 • 3.2.3. Giải pháp nhằm đổi mới quản lí nhà nước về phát triển nhân lực

KẾT LUẬN

Nếu các bạn gặp phải khó khăn khi viết báo cáo thực tập? Không chọn được đề tài viết báo cáo? Kinh nghiệm viết báo cáo không nhiều? Đừng lo, hãy liên lạc  ngay Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Baocaothuctap.net qua Zalo 09 09 23 26 20 để được tư vấn chi tiết nha!

Contact Me on Zalo