Báo cáo: Các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực

Rate this post

Các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Là yếu tố không thể thiếu trong phần Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Bài viết này là một tài liệu đáng tham khảo dành cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập nhân sự.

Dưới đây là Các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực, các bạn cũng có thể ghé website: Vietbaocaothuctap.net để tham khảo thêm danh sách đề tài gợi ý viết báo cáo thực tập và Đề cương chi tiết.

Các chức năng cơ bản của công tác quản trị nguồn nhân lực

Trong công tác quản trị nguồn nhân lực, hầu hết tất cả các tổ chức đều phải thực hiện các hoạt động cơ bản như: xác định nhu cầu nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân viên, đào tạo, khen thưởng kỷ luật nhân viên, trả công, v.v… Tuy nhiên có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực theo ba nhóm chức năng chủ yếu sau đây:

1.2.1.Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

Chủ yếu là giới thiệu phân tích chức vụ biên chế chức vụ, lập kế hoạch cung cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tuyển người, khảo sát, thông báo tuyển, lựa chọn, thu nhận và bố trí công việc.

Xem thêm: Đề cương báo cáo thực tập: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty

1.2.2.Nhóm chức năng đào tạo, phát triển

Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa các năng lực cá nhân. Nhóm chức năng này thường thực hiện các hoạt động như hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ thuật thực hành cho công nhân; bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề và cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiêp vụ.

Xem thêm: Báo cáo: Đặc điểm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.2.3.Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

Bao gồm hai nhóm chức năng nhỏ hơn là kích thích, động viên nhân viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp.

  • Những biện pháp hữu hiệu để thu hút và duy trì đội ngũ lao động lành nghề cho doanh nghiệp bao gồm: giao cho nhân viên những công việc mang tính thách thức cao, trả lương cao và công bằng, kịp thời khen thưởng nhân viên làm việc hiệu quả, đạt thành tích tốt, có đóng góp làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp, v.v…
  • Những hoạt động quan trọng của chức năng kích thích, động viên bao gồm: xây dựng và quản lý hệ thống bảng lương, thiết lập và áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, kỷ luật, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên,…

Trong quá trình viết báo cáo thực tập, nếu bạn gặp phải vấn đề nào khó khăn. Hãy liên lạc ngay đến Dịch vụ viết báo cáo thực tập của Admin qua Zalo 0973 2871 49

Contact Me on Zalo