Vai trò của thị trường lao động đến lựa chọn nghề nghiệp của học sinh

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Vai trò của thị trường lao động đến lựa chọn nghề nghiệp của học sinh để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ CNH – HDH vớ i nề n kinh tế m ở, năng động bao gồm nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm qua cùng với sự hội nhập của các nước trong khu vực và trên thế giới đã tác động to lớn đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Kéo theo đó là sự đa dạng và phong phú của hệ thống nghề nghiệp, tạo cho con người có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp nhiều khó khăn thử thách. Trước tình hình đó vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HDH đất nước đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết được Đảng, Nhà nước, xã hội quan tâm hàng đầu. Nghị quyết Hội nghị lần II, BCHTW Đảng khóa VIII nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải biết phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ”.[7]. Con người là trọng tâm của sự phát triển, là yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Vì thế việc đào tạo chuẩn bị cho thế hệ trẻ có được phẩm chất, năng lực nghề nghiệp phù hợp với các hoạt động kinh tế xã hội, khoa học công nghệ (hay nói một cách khác là những năng lực nghề nghiệp đó đáp ứng được yêu cầu của xã hội) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tính chiến lược.
Thực tế cho rằng một vài năm gần đây, học sinh THPT phần lớn không tự đánh giá đúng bản thân nên đã lúng túng hoặc không biết lựa chọn nghề nào. Số đó nộp hồ sơ thi vào đại học, cao đẳng thì quá sức hoặc khi thi vào trường rồi mới nhận ra trường đó không phù hợp với mình dẫn đến tình trạng chán nản, bỏ bê học tập, kết quả học không cao. Một số dự thi Đại học nhiều lần để mong không phải làm ruộng hay làm công nhân, công việc chân tay…hoặc khi đang theo học thấy không phù hợp thì chuyển sang trường khác. Điều này gây ra nhiều vấn đề cho gia đình và xã hội như lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực thấp, vấn đề thất nghiệp, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội…
Xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Vì thế trong nhà trường phổ thông việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng giúp cho xã hội có được thị trường lao động ổn định, chất lượng cao, cân bằng được lực lượng lao động trong các ngành nghề và khu vực… Tuy nhiên ở các trường phổ thông hiện nay, so với các mặt giáo dục khác thì giáo dục hướng nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện, kiểm tra, đánh giá còn mang tính hình thức, đối phó. Điều này đã khiến cả giáo viên, học sinh đều coi giáo dục hướng nghiệp không thực sự là hoạt động chính yếu trong chương trình dạy học và giáo dục. Chưa nhận thức được vai trò của giáo dục hướng nghiệp dẫn đến một loạt những sai lầm trong sự lựa chọn nghề của học sinh THPT. Mặt khác chúng ta có thể nhận thấy nhà trường có thể tạo ra định hướng đúng nhưng chưa được thử nghiệm trong cuộc sống. Khi ra hành nghề người lao động cần tiếp tục được định hướng để thích ứng và thăng tiến. Người lao động phải thích ứng vì họ bị tác động bởi nhiều yếu tố mà quan trọng là sự thay đổi của công nghệ (nếu không thích ứng sẽ bị sa thải). Người lao động cũng cần phải phát triển, thăng tiến nên cần định hướng để họ đi theo đúng hướng, có sự phù hợp giữa bản thân và ngườisử dụng lao động. Mà ở nước ta, số lượng lao động tay trái còn nhiều nên khả năng thích ứng với những biến đổi của xã hội còn thấp. Làm sao để nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của xã hội là câu hỏi đặt ra cho toàn xã hội.
Vì tất cả những lí do trên chúng tôi lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận và thực trạng về sự lựa chọn nghề của học sinh THPT dưới ảnh hưởng của thị trường lao động. Trên cơ sở đó xây dựng biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp phù hợp cho học sinh. Giúp các em có được lựa chọn đúng đắn và phù hợp với năng lực, sở trường của mình và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động sản xuất và chất lượng giáo dục trong nhà trường.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu
Mối quan hệ giữa thị trường lao động của xã hội với sự lựa chọn nghề của học sinh THPT
Đối tƣợng nghiên cứu
Ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
4. Giả thuyết khoa học
Nếu tìm hiểu được thực trạng ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh thì có thể đưa ra biện pháp giáo dục hướng nghiệp khoa học, giúp các em lựa chọn nghề một cách phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động rộng lớn.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lí luận về ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
Thực trạng ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
Đề xuất các biện pháp
6. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết
Bao gồm: phân tích, tổng hợp lí thuyết, phân loại hệ thống hóa, khái quát hóa lí thuyết trên cơ sở nghiên cứu tài liệu.
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Bao gồm: phương pháp điều tra bằng Anket, trao đổi, trò chuyện, lấy ý kiến chuyên gia.
Phương pháp toán học
7. Phạm vi nghiên cứu
Mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế xã hội với sự lựa chọn nghề của học sinh THPT là vấn đề quan trọng và rộng lớn. Căn cứ vào điều kiện và khả năng thực hiện của đề tài, chúng tôi đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang. Khảo sát trên 3 trường thuộc huyện Yên Thế (huyện Miền núi), huyện Tân Yên (huyện vùng trung du) và Thành phố Bắc Giang.
8. Những đóng góp của đề tài
Về mặt lí luận
– Đề tài góp phần hệ thống hóa được mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung và thị trường lao động nói riêng đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT

– Đưa ra cơ sở khoa học và hệ thống hóa được đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT
Về mặt thực tiễn
– Phản ánh thực trạng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tại tỉnh Bắc Giang
– Đề xuất một số biện pháp Giáo dục hướng nghiệp khoa học giúp học sinh có được sự lựa chọn đúng đắn.
9. Cấu trúc của luận văn
Nội dung cơ bản của luận văn được trình bày trong 3 chương
Chương 1: Cơ sở lí luận về ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
Chương 3: Đề xuất một số biện pháp, kiến nghị

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài : Khái niệm quản trị doanh nghiệp trong quản trị nhân sự

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo