Vai trò của truyền thông tới sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH), thời kỳ của sự hội nhập. Bởi vậy, nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện đại, con người phải được coi là nhân tố cốt lõi, nhân tố trung tâm và cần phải có được những điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.
Muốn phát triển nguồn nhân lực, nhất thiết phải dựa vào giáo dục – đào tạo nên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã nhấn mạnh: “Muốn tiến hành CNH – HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo và phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Như vậy, có thể thấy hoạt động dạy học – giáo dục cùng công tác hướng nghiệp của nhà trường phổ thông có tác dụng to lớn đối với việc đào tạo nguồn nhân lực vì thực chất hướng nghiệp không chỉ đơn thuần là định hướng nghề nghiệp cho mỗi cá nhân học sinh đi theo một nghề định trước mà hướng nghiệp được hiểu là tạo điều kiện để các em khám phá và phát huy những năng lực của bản thân đóng góp tốt nhất cho xã hội trong quá trình lao động.
Hiện nay, sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh của các PTTT đó tác động đến nhận thức của học sinh lớp 12 bởi qua các PTTT, học sinh lớp 12 có thể tìm hiểu các lĩnh vực của cuộc sống; trong đó có vấn đề lựa chọn nghề. Những thông tin nghề trên các PTTT rất phong phú, đa dạng. Bởi vậy thông qua các PTTT, học sinh lớp 12 sẽ có những căn cứ để chọn nghề phù hợp.
Xuất phát từ những đặc điểm của vùng dân tộc: Do quan niệm về nghề còn nhiều hạn chế nên chưa phát triển nhiều loại hình nghề, mặt khác những thông tin nghề đến với học sinh lớp 12 người dân tộc còn nhiều hạn chế… khiến cho việc lựa chọn nghề của các em gặp nhiều khó khăn.

Từ thực trạng trên, với mong muốn tìm hiểu ảnh hưởng của các PTTT đến việc chọn nghề của học sinh lớp 12 người DTTS, cũng như đề xuất một số ý kiến giúp nhà trường có những biện pháp tí́ ch cực trong việc sử dụng một số phương tiện truyền thông nhằm cung cấp những thông tin về nghề cho học sinh lớp 12 nên tôi đã chọn đề tài: “Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài :  Mẫu cấu trúc bài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo