Vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty Thanh Hà

Rate this post

Vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty Thanh Hà là mẫu báo cáo thực tập đạt 9 điểm và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu và chia sẻ tới các bạn để giúp các bạn có thêm những tài liệu hữu ích để hoàn thành bài báo cáo thực tập của minh.

Trong giai đoạn hiện nay thông tin được xem như là một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh nên để thích ứng với hoàn cảnh mới, các nhà quản trị đã có phương pháp tiếp cận với các chức năng khác nhau của kế toán trong kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, tài chính, ứng xử về mặt tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị hình thành và phát triển, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống cung cấp thông tin phuc vụ cho việc quản lý và điều hành cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hình thành và phát triển của kế toán quản trị ở các nước đều gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường, đều đặt trọng tâm vào giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp, là một trong những nguồn thông tin quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp đều hành, hoạch định và ra các quyết định kinh doanh.

Việc tổ chức ứng dụng kế toán quản trị không phải là vấn đề mới trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở Viêt nam nó chung và Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà nói riêng thường chú trọng đến kế toán tài chính mà không quan tâm đến kế toán quản trị. Để tồn tại và thích ứng với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với những cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp khác. Kế toán quản trị ngày càng đóng góp vai trò quan trọng là một công cụ đắc lực, phục vụ ccho việc quản lý, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản trị trong các doanh nghiệp.

Kế toán quản trị cung cấp các thông tin về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, nên không có khuôn mẫu chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán quản trị, em đã chọn đề tài : “ Vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà” làm nội dung nghiên cứu, hy vọng đóng góp kiến thức cụ thể hơn hỗ trợ cho các nhà quản lý thành công hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lí luận về kế toán quản trị
Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình kế toán quản trị tại công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Việc vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: Vận dụng mô hình kế toán quản trị
– Về không gian: Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà
Địa chỉ: Phố Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú thọ
Điện thoại: 02103821318
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp các thông tin thu thập được từ việc phỏng vấn trực tiếp những người đang làm công tác kế toán, kế toán quản trị và các nhà quản lý.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 phần chính:
Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán quản trị
Chương 2: Thực trạng việc vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo nhiều bài báo cáo thực tập nhân sự khác tại Blog này của chúng tôi!

Contact Me on Zalo